TIN TỨC GIÁO HỘI - Cáo Phó - Linh Mục Giuse Nguyễn Đăng Hanh

TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
104 Lạc Long Quân, phường Phú Cường
TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3835968 – Fax. 0274 3855343
Số: 103/TGM    

 
Phú Cường, ngày 28 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:    - Quý cha, quý tu sĩ nam nữ;
                   - và anh chị em giáo dân Giáo phận Phú Cường.
           
Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám Mục Phú Cường kính báo:

Cha Giuse Nguyễn Đăng Hanh, đã về nhà Chúa vào lúc 02g30 sáng ngày 28/10/2017, hưởng thọ 79 tuổi. 

Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 03g00 chiều thứ Bảy ngày 28/10/2017, tại Nhà nghỉ dưỡng linh mục Giáo phận Phú Cường, do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Ba ngày 31/10/2017, tại nhà thờ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.

Sau Thánh lễ, linh cữu cha Giuse Nguyễn Đăng Hanh được an táng tại đất thánh linh mục giáo phận (Giáo xứ Bến Sắn).

Cha Giuse Nguyễn Đăng Hanh, sinh ngày 16/5/1938, tại Hưng Yên.

Chịu chức linh mục ngày 14/5/1968, tại Trung tâm Bác ái Lái Thiêu.

Từ khi chịu chức linh mục, cha Giuse Nguyễn Đăng Hanh đã phục vụ tại:

    - Giáo xứ Thala                            : từ tháng 6/1968 đến tháng 6/1969,
    - Giáo xứ Phong Cốc                   : từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1970,
    - Giáo xứ Lễ Trang                       : từ tháng 12/1969 đến tháng 6/1970,
    - Tiểu Chủng viện Phú Cường     : từ tháng 6/1970 đến tháng 6/1972,
    - Giáo xứ Phú Ninh                      : từ tháng 6/1972 đến tháng 9/1984,
    - Giáo xứ Phước Điền                  : từ tháng 9/1984 đến tháng 02/2000,
    - Giáo xứ Tây Ninh                       : từ tháng 02/2000 đến tháng 7/2013,
    - Nghỉ dưỡng                                 : từ năm 7/2013 đến khi qua đời,

giaophanphucuong.org

BÀI VIẾT CÙNG MỤC