VĂN PHÒNG GIÁO XỨ - TRẠI PHONG BẾN SẮN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI GIÁO XỨ BÚNG

 TRẠI PHONG BẾN SẮN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

Lúc 8g ngày 6-10-2018, Trại Phong  
Bến Sắn đã có cuộc hành hương Năm Thánh Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Búng do quý cha, quý Sơ hướng dẫn.
Các gia đình, và các em nhìn lên ảnh tượng Thánh Qúi 
với một lòng thành kính sâu sa.
Cha chủ tế nhấn mạnh rằng: các Thánh Tử Đạo đã vượt 
qua muôn ngàn gian nan, thử thách để làm chứng cho đức tin.
 Dù bị cấm, bị bắt đạo, nhưng các vị anh hùng âm thầm 
truyền giáo, cử hành Thánh lễ, lãnh nhận các Bí Tích trong 
sự lùng bắt gắt gao của quan quân triều đình thời đó. Các 
Ngài đón nhận Thánh giá Chúa trao gửi cho mình với một 
lòng trung kiên theo Chúa đến cùng. Ngày nay trong những 
khó khăn con người gặp phải, hãy nhìn gương Các Thánh 
Tử Đạo Việt Nam, biết hy sinh, biết chịu đựng và đã qua một 
kiếp người trong thử thách. Hãy can đảm lên, sống phó thác và 
cố gắng hơn nữa, để mọi sự hy sinh đều mang ý nghĩa riêng 
dâng lên Thiên Chúa và sẽ được bội thu trong mùa gặt Nước Trời. 
Các gia đình lắng nghe tiểu sử Thánh Qúi với một lòng sùng 
mộ và hôn kính xương thánh với lời thì thầm nhờ Thánh 
Qúi chuyển cầu cùng Chúa cho anh chị em được nhiều ơn phước.
Các em nhỏ 
được qúy cha, quý Sơ bế lên hôn kính xương Thánh Qúi.
Thánh lễ kết thúc, mọi người hân hoan đón nhận phép lành 
Toàn Xá, xin Chúa tăng thêm sức mạnh, để mỗi công việc, mỗi 
hy sinh là một đóa hoa đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu 
thương. 
Cha chủ tế nhắc nhở mọi người hãy lần hạt Mân Côi trong 
tháng 10, tháng hoa, để được liên kết trong tình yêu Thiên 
Chúa và Mẹ Maria. Hãy đến với Mẹ với những yếu đuối và 
bất hạnh, Mẹ sẽ thương chúc phúc và mai sau Mẹ sẽ đưa 
về trời bên Chúa hưởng phúc vinh muôn đờiBÀI VIẾT CÙNG MỤC