TIN TỨC GIÁO XỨ - GIÁO XỨ BÚNG: MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ SIMON NGUYỄN VĂN THU

GIÁO XỨ BÚNG: MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ SIMON NGUYỄN VĂN THU 

" Lạy Thầy xin cho con được thấy" đoạn Tin Mừng theo thánh Mc 10, 46-52 cho cộng đoàn sự khao khát được chữa lành của một người mù phía ngoại thành Giêricô. Lòng khao khát Chúa, khao khát được làm công tác tông đồ cho Chúa luôn tồn tại trong mỗi người, được hình thành qua đời sống ân phúc. Hôm nay Giáo hội không mừng kính thánh Simon- còn được gọi là thánh Giuđê- nhưng thánh Simon được nhắc đến trong thánh lễ,, là một tông đồ nhiệt thành trong ân sủng Chúa. 
Thánh lễ đồng tế sáng chúa nhật lúc 4g ngày 28-10-2018 với sự hiện diện đông đủ các ban ngành và bà con giáo dân giáo xứ Búng. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha sở, bởi bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời Linh mục nhưng cuộc sống vốn nhiều cam go, đi theo Chúa phải chấp nhận sự hy sinh và từ bỏ để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Sau Thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Văn Xem- đại diện HĐMV GX Búng mừng bổn mạng cha sở Simon, cũng là cha Tổng Đại Diên GP Phú Cường. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành phần hồn, phần xác để cha làm tốt sứ vụ của mình. 

Bà con giáo dân Búng rất hân hoan bởi mỗi thánh lễ trong mùa này đều hưởng ơn Toàn Xá cho những người hội đủ điều kiện theo luật Hội Thánh.
Thánh lễ kết thúc với lời kinh tạ ơn, mọi người được mời uống cà phê buổi sáng và ra về trong an bình.BÀI VIẾT CÙNG MỤC