GIÁO XỨ - HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ BÚNG

NHIỆM KỲ 2020-2024

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ BÚNG

NHIỆM KỲ 2017-2020

STT

TÊN THÁNH – HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Giuse Võ Văn Xem

1949

-Trưởng Ban  Thường Vụ HĐMVGX

-Trưởng Ban Quản Lý Đất Thánh

0907242373

02

Carôlô Nguyễn Thành Nghĩa

1960

-Phó Nội Vụ HĐMVGX

-Trưởng Khu III

-Đại Diện Giới Gia Trưởng

0939356747

03

Tôma Nguyễn Thanh Xuân

1960

-Phó Ngoại Vụ HĐMVGX

-Trưởng Khu II

-Trưởng Ban Phụng Vụ

0913860658

04

Gioakim Nguyễn Hoàn Phước

1954

-Thư Ký HĐMVGX

-Phó Khu VI

-Đại Diện Thừa Tác Viên Thánh Thể

-Đại Diện Giáo Chức Công Giáo

01684322911

05

Anê Nguyễn Thị Lý

1946

-Thủ Quỹ HĐMVGX

01626118044

06

Phaolô Phạm Văn Nghĩa

1949

-Trưởng khu I

0939356747

07

J.B Nguyễn Văn Hiệp

1955

-Phó Khu I

01287748939

08

Giuse Nguyễn Ngọc Hùng

1958

-Phó Khu II

0917321154

09

Vincentê Đào Quí Khang

1949

-Phó Khu III

0974804195

10

F.X  Nguyễn Thanh Liêm

1959

-Trưởng Khu IV

0913740941

11

Anrê Nguyễn Thành Nhơn

1958

-Phó Khu IV

-Trưởng Ban Xây Dựng, Bảo Trì

và Khánh Tiết

0985332568

12

Phaolô Trần Văn Lợi

1952

-Trưởng Khu V

01225992151

13

Phêrô Nguyễn Tiến Thành

1974

-Phó Khu V

-Trưởng Ban Giáo Lý

-Bảo Quản Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý

0909271937

14

Giuse Nguyễn Minh Trung

1973

-Trưởng Khu VI

-Trưởng Ban Bác Ái Xã hội

0903789580

15

Phêrô Nguyễn Văn Mạo

1946

-Trưởng Khu VII

01666312191

16

Inhaxiô Huỳnh Văn Cách

1957

-Phó Khu VII

01215897009

17

Micae Ngô Công Phụng

1966

-Trưởng Khu VIII

0918807138

18

Patriciô Nguyễn Trung Thành

1951

-Phó Khu VIII

01626483474

19

J.B Bùi Văn Tiền

1952

-Đại Diện Phụ Lão

0905820331

20

Maria Lê Thị Thu Thủy

1960

-Đại Diện  Hiền Mẫu

01657109818

21

Giuse Nguyễn Minh Nhật

1986

-Đại Diện Giới trẻ

0938445774

22

Philipphê Nguyễn Văn Dũng

 

1955

-Đại Diện Giới Thiếu Nhi

-Trưởng Ban Thánh nhạc

-Đại Diện Các Ca Đoàn

0919876878

23

Phêrô Huỳnh Văn Tiên

1961

-Đại Diện Dòng Ba Camêlô

0918230580

24

Anna Nguyễn Thị Hường

1955

-Đại Diện Mến Thánh Giá tại thế

0937618819

25

Maria Nguyễn Thị Thu Thủy

1967

-Đại Diện Legio Marie

0903911626

26

Phêrô Nguyễn Thành Tiền

1991

-Đại Diện Phong Trào

Thiếu Nhi Thánh Thể

01222983975

27

Phêrô Lê Linh Thiện

1968

-Đại Diện Hướng Đạo Sinh

01644568233

28

Phêrô Phạm Văn Thành

1988

-Phụ Trách Văn Phòng

0933681030

29

Giuse Nguyễn Văn Phúc

1960

-Trưởng Ban Trật Tự Và Giữ Xe

0908057662

30

Phêrô Nguyễn Văn Châu

1962

-Trưởng Ban Điện

0972113553

31

Phêrô Lê Thụy Hải Tùng

1980

-Trưởng Ban Truyền Thông

0938115577

32

Maria Ngô Thị Hằng

1982

-Trưởng Ban Mục vụ Di Dân

0982035432

33

Giêrônimô Nguyễn Ngọc Chí Thiện

1988

-Trưởng Ban Âm Thanh

và  Văn Nghệ

 

0917642494BÀI VIẾT CÙNG MỤC