GIÁO XỨ - Các Linh Mục Đang Phục Vụ tại Giáo xứ Búng


Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu

Sinh ngày 05/10/1958
Thụ phong Linh mục ngày 09/06/1998Cha phó Giuse Lê Anh Hùng
Sinh năm 1967
Thụ phong Linh mục ngày 25/05/2010


Cha phó Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền
Sinh năm 1979
Thụ phong Linh mục ngày 08/01/2019


BÀI VIẾT CÙNG MỤC