GIÁO XỨ - Các Linh Mục Đang Phục Vụ tại Giáo xứ Búng


Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu

Sinh ngày 05/10/1958
Thụ phong Linh mục ngày 09/06/1998Cha phó Giuse Phạm Đình Khương
Cha phó Giuse Nguyễn Thanh Long
Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Hữu Chí

BÀI VIẾT CÙNG MỤC