GIÁO XỨ - Các Linh Mục Đang Phục Vụ tại Giáo xứ Búng


Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu

Sinh ngày 05/10/1958
Thụ phong Linh mục ngày 09/06/1998Cha phó Giuse Đặng Cao Minh Quý
Sinh năm 1982
Thụ phong Linh mục ngày 21/01/2021


BÀI VIẾT CÙNG MỤC