KINH NGUYỆN - NHỮNG KINH QUEN THUỘC

NHỮNG KINH QUEN THUỘC

 

1. DẤU THÁNH GIÁ.

Nhân danh Cha/ và Con/ và Thánh Thần Amen.

2. KINH VÌ DẤU (dấu thánh giá kép)

Lạy Chúa chúng con,/ vì dấu Thánh giá,/ xin chữa chúng con/ cho khỏi kẻ thù./ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng./ Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, / và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, / chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. /

- Sửa lại trong ngoài chúng con. /

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông đồ, / thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, / an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, / vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.

4. KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, / chúng con nguyện danh Cha cả sáng, / nước Cha trị đến, / ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. / Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày/ và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha/ kẻ có nợ chúng con. / Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, / nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. A-men.

5. KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, / Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Bà gồm phước lạ. /

Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời,cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi này và trong giờ lâm tử. A-men.

6. KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần. / Như đã có trước vô cùng/ và bây giờ /và hằng có /và đời đời chẳng cùng. A-men.

7. KINH TIN

Lạy Chúa, / con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. / Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, / mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, / chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. / Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, / thì con tin vững vàng/ vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. A-men.

8. KINH CẬY

Lạy Chúa / con trông cậy vững vàng, / vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su, / thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, / cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, / vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, / chẳng có lẽ nào sai được. A-men.

9. KINH MẾN

Lạy Chúa, / con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, / vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. / Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. A-men.

10. KINH TIN KÍNH

Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. / Con tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng Con. / Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Ma-ri-a Đồng trinh, / chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, / chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, / chết và táng xác, / xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, / lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, / ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. / Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần. / Con tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. / Con tin phép tha tội. / Con tin xác loài người ngày sau sống lại. / Con tin hằng sống vậy. A-men.

11. KINH CÁO MÌNH

Con thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. / Con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, / lời nói, / việc làm/ và những điều thiếu sót : / lỗi tại Con, / lỗi tại Con, / lỗi tại Con moị đàng. / Vì vậy Con xin Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh, / các thiên thần, / các thánh/ và anh chị em/ khẩn cầu cho Con trước tòa Thiên Chúa, / Chúa chúng ta. A-men

12. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, / Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. / Chúa đã dựng nên con/ và cho Con Chúa ra đời/ chịu nạn chịu chết vì con, / mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, / thì con lo buồn, đau đớn/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. / Con dốc lòng chừa cảvà nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội/ cùng làm việc đền tội cho xứng. A-men.

13. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương/ Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. / Thân lạy Mẹ, / chúng con/ con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, / chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. / Hỡi ôi ! Bà là chủ bầu chúng con./ Xin ghé mắt thương xem chúng con. / Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su con lòng Bà gồm phước lạ. / Ôi ! Khoan thay ! Nhân thay ! Dịu thay ! Thánh Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. A-men.

14. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa, / con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi/ thông biết mọi sự, / hằng xem thấy con, / hằng nghe lời con cầu nguyện. / Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhậm lời con nguyện. / Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

15. KINH TRUYỀN TIN

X: Đức Chúa Trời sai Thánh thiên thần truyền tin cho rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a.

Đ: Và rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

- Kính mừng            + Thánh Ma-ri-a…

X: Này Con là Con tá Đức Chúa Trời.

Đ: Con xin vâng như lời Thánh thiên thần truyền.

- Kính mừng            + Thánh Ma-ri-a…

X: Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người.

Đ: Và ở cùng chúng con.

- Kính mừng            + Thánh Ma-ri-a…

X:  Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đ:  Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời Nguyện:Lạy Chúa, / chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh thiên thần truyền, / mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa đã xuống thế làm người, / thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, / cho chúng con ngày sau khi sống lại được lên nơi vinh hiển, / cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.

16. KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

 

Lời Nguyện:Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, / bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; / xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. / Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

16. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, / cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, / đều nhờ bởi ơn Chúa. A-men.

17. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. A-men.

18. KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, / xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, / hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. / Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su ban ơn cho con được ăn năn ghét tội/ cùng dốc lòng chừa thật. A-men.

19. PHÉP LẦN HẠT

NĂM SỰ VUI

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. / Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà Thánh I-sa-ve. /Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su nơi hang đá. /Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền thánh. / Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giê-su trong Đền thánh. /Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. /Ta hãy xin cho được xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. /Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi thống hối. /Ta hãy xin cho được  siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. /Ta hãy xin cho được biến đổi  nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. /Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. /Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn. / Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: Đức Chúa Giê-su chịu đội mão gai. /Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giê-su vác cây thánh giá. / Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giê-su sống lại. /Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su sống lại. /Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su lên trời. /Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. /Ta hãy xin cho được đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. /Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. /Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên đàng.

Lời Nguyện kết mỗi ngắm: "Lạy Chúa Giêsu,xin tha tội lỗi chúng con, / xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, / xin đem các linh hồn lên thiên đàng, / nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn"

20. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN :

Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều răn :

Thứ nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ ha : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba :  Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu : Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy : Chớ lấy của người.

Thứ tám  : Chớ làm chứng dối.

Thứ chín :  Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười:  Chớ tham của người.

Mười Điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ : / trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, /sau là yêu người như mình ta vậy. A-men.

21. NĂM ĐIỀU RĂN :

Hội Thánh có năm điều răn:

Thứ nhất: Tham dự Thánh Lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ ba: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ bốn: Kiêng thịt và giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ năm: đóng góp theo khả năng cho nhu cầu vật chất của Hội Thánh.


22. BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích

Thứ nhất là phép Rửa Tội           

Thứ hai là phép Thêm Sức            

Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa             

Thứ bốn là phép Giải Tội             

Thứ năm là Phép Xức Dầu Thánh           

Thứ sáu  là phép Truyền Chức Thánh            

Thứ bảy là phép Hôn Phối.           

23. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI :

           Cải tội bảy mối có bảy đức :

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

24. THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm Con
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

 

25. KINH TÁM MỐI PHƯỚC THẬT :

           Phước thật tám mối :

Thứ nhất :   Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, /vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai  :    Ai hiền lành, ấy là phúc thật, /vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba   :     Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, /vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn :    Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, /vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm :   Ai thương xót người, ấy là phúc thật, /vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu  :    Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, /vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy :     Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, /vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám :    Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật,/ vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

26. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa ; / Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, / kẻo sa phạm tội mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. / Chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. A-men.

 27. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, / mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con ; / lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, / lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, / và đã cho phần xác con ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành; / lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các thánh ở trên nước Thiên đàng/ cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, / thì con cũng hiệp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. A-men.

26. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, / xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng trinh hiển vinh sáng láng, / hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. A-men.

Ba Câu Lạy:

- Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su.

          + Thương xót chúng con.

- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Ma-ri-a.

          + Cầu cho chúng con.

- Lạy Ông Thánh Giu-se là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh.

          + Cầu cho chúng con.

 27. KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN.

            Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn (hay 01 linh hồn ...) được lên chốn nghỉ ngơi / hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 

PHỤ LỤC


KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật (tuỳ nghi đọc: Ngày lễ trọng, hay Ngày Chúa Nhật lễ trọng) hôm nay,/ chúng con hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa,/ khong khen cảm tạ ơn Chúa/ về mọi ơn lành, Chúa đã ban cho chúng con,/ và phạt tạ Chúa/ vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa;/ thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp/ cho chúng con được rỗi linh hồn./ Nên chúng con cả lòng tin vững vàng,/ mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời, phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất,/ mà Người có Ba Ngôi;/ Ngôi Thứ Nhất là Cha,/ Ngôi Thứ Hai là con,/ Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần./ Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi./ Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người,/ sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh;/ đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá/ mà chuộc tội cho thiên hạ,/ đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngày lên trời,/ đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ/ và Hội Thánh mới lập, ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy/ thì chẳng được rỗi linh hồn,/ mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được,/ và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét;/ kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phước đời đời,/ kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng./ Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi/ thì chưa đủ cho được lên Thiên Đàng;/ song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng các điều luật Hội Thánh,/ và làm những việc lành phước đức./ Nhơn vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi,/ nhất là bảy mối tội đầu/ là căn nguyên mọi tội lỗi khác./ Vậy chúng con phải ân cần lo lắng/ mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền,/ là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh./ Có bảy phép bí tích mà thôi,/ song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội,/ là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi./ Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào,/ mà chịu các phép trọng ấy cho nên/ cùng tin thật vững vàng,/ mà giữ cẩn thận các điều trước này,/ thì mới được hưởng phước thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.


KINH VINH DANH

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, / chúng con chúc tụng Chúa,

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

là Con Ðức Chúa Cha.

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,

cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

Amen.

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

Ơn khôn ngoan

Ơn thông hiểu

Ơn lo liệu

Ơn sức mạnh

Ơn suy biết

Ơn đạo đức

Ơn Kính sợ Thiên ChúaBẢNG XÉT MÌNH CHO NGƯỜI TÂN TÒNG

 

MƯỜI ĐIỀU RĂN

1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

-Con có chối (hay nghi ngờ) không có Thiên Chúa không?
-Con có chối hoặc xấu hổ không nhận mình là người Công Giáo không?
-Con có chối bỏ những tín điều Công Giáo hoặc một số những tín điều không? (không tin vào kinh Tin Kính)
-Con có mất hy vọng hoặc chối bỏ lòng thương xót của Chúa không?
-Con có nguyền rủa Thiên Chúa không?
- Con có đeo bùa may mắn, bùa hộ mạng, thờ cúng tượng ảnh không phải Thiên Chúa không?
- Con có đặt mình hay những thần tượng của Con (tài tử, người mẫu, danh ca…) trên Thiên Chúa không?
-Con có lòng không tôn kính cách xứng đáng trước sự hiện diện thật của Chúa Giê-su Thánh Thể trong nhà thờ không?
-Con có tham dự vào những việc dị đoan như: coi bói, xem tử vi, đồng cốt, cầu cơ, bói bài, giấc mơ, số hên, bùa ngải không?
-Con tin tưởng vào thuyết luân hồi không?
-Con lãnh nhận bí tích Mình Máu Thánh Chúa khi đang mắc tội trọng không?
-Con dấu không xưng các tội trọng khi xưng tội những lần trước không?
- Bỏ kinh tối sáng, cầu nguyện qua loa, ngủ gục, chia trí, nói chuyện trong thánh lễ không?
- Than phiền, trách móc, phạm thượng đến Chúa không?
- Nghi ngờ quyền năng, tình thương, sự quan phòng của Chúa, thách thức Chúa không?
- Không giữ lời khấn hứa, mắc lời thề …?
- Chống đối, phê bình, xúc phạm, làm hại Giáo Hội …?
- Phạm đến nơi Thánh , đồ Thánh, người Thánh (linh mục, tu sĩ) …?

-Con có công khai nhìn nhận mình là người công giáo khi có điều kiện không? (vấn đề pháp lý: giấy CMND, khi khai lý lịch)

2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

- Lấy danh Chúa mà thề gian thề vặt, chúc dữ, quyền rủa người khác không?

-Con dùng Tên Chúa cách bừa bãi hoặc để chửi thề không?
-Con nói phạm đến Đức Mẹ và các Thánh cách bất kính không?
-Con nghe nhạc hoặc xem phim có nội dung phỉ báng Thiên Chúa , Đức Mẹ và các Thánh không?

-Con chửi thề không?
-Con dùng lời lẽ xấu xa, tục tĩu không?
-Con thề gian không?
-Con mong ước điều độc dữ cho người khác không?

-Con có càm ràm hay trách móc Chúa không?
-Con có nói xấu linh mục hay những người đã tận hiến cho Chúa không?
-Con có không thành thật, xấu hổ về đạo hay là người Công giáo không?
-Con có xấu hổ làm dấu Thánh giá hay cầu nguyện ở ngoài công cộng không?

3. Giữ ngày Chúa Nhật

-Con bỏ lễ ngày Chúa Nhật hoặc ngày lễ buộc vì lỗi của con không? (Các ngày lễ buộc: 25/12 Giáng Sinh, 52 ngày Chúa Nhật).

- Giữ ngày Chủ nhật : thiếu lễ, cố tình chia trí, làm việc xác không chính đáng không?
-Con có khó chịu hay không thèm nghe linh mục giảng không?

4. Thảo kính cha mẹ và những bổn phận trong gia đình.

-Vô lễ, khinh bỉ, hỗn xược, ngổ nghịch, chửi rủa, cãi lệnh, không vâng lời, không giúp đỡ, không phụng dưỡng cha mẹ cho xứng đáng?
-Con không đối xử với cha mẹ cách kính trọng nhất là khi các ngài trở thành gánh nặng cho con ?
-Con bỏ rơi, để mặc, hoặc chẳng giúp đỡ gì cho cha mẹ trong tuổi già?
-Con thiếu sót bổn phận với vợ, với chồng, với con?

-Con có thiếu bổn phận với người phối ngẫu hay con cái không?
-Con có làm gương xấu cho gia đình không?
-Con có tạo sự bất hòa cho gia đình không?
-Con có không muốn là cha, là mẹ không?
-Con có đối xử tàn tệ, lạm dụng với người phối ngẫu hay con cái không?
-Con có đánh đập người phối ngẫu hay con cái không?
-Con có từ cha mẹ, hay từ con cái không?

Với con cái:
-Con có thiếu chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho chúng không?
- Con có không để chúng được học đạo, hay lãnh nhận các Bí tích không?
- Con có để chúng được phép lơ là bổn phận giữ đạo không?
- Con có thiếu sửa dạy chúng không?
- Con có làm gương xấu, dạy điều xấu hay xúi chúng làm việc xấu không?
- Con có đuổi chúng ra khỏi nhà hay không nhận chúng là con không?

5. Chớ giết người

- Trong tư tưởng : nghĩ xấu, ghét bỏ, giận hờn, ganh tị, oán thù, khinh bỉ, mong điều dữ cho người khác không?
- Trong lời nói : cải cọ chửi rủa, phê bình chỉ trích, nói xấu sỉ nhục, thóa mạ, nguyền rủa người khác không?
- Trong hành động : Đánh lộn, đả thương, hành hạ, gây thiệt hại, ám hại, làm nhục, xúi giục người khác không?
- Trong gia đình : Bất hòa, giận dữ, hờn dỗi, cãi cọ, trách mắng, xúc phạm trong lời nói và hành động, đay nghiến, đánh đập, lợi dụng, ăn bám, ích kỷ, không trợ cấp xứng đáng …?

- Con có phá thai hay khuyến khích người khác phá thai không?
- Con có thi hành việc phá thai, hay buôn bán thuốc phá thai không?
- Con có làm hại hay làm tổn thương đến thể xác người khác không?
- Con có dính líu tới hay giết người không?
- Con có ước muốn cho người khác chết không?
- Con có âm mưu hay trả thù người chống đối Con không?
- Con có lạm dụng rượu hay thuốc không?
- Con có làm cho người khác tai tiếng dẫn họ tới phạm tội không?
- Con có giận giữ hay phẫn uất không?
- Con có nuôi thù hận trong lòng với người khác không?
- Con có cắt bỏ bộ phận thân thể nào để làm mất khả năng sinh sản không?
- Con có không tha thứ, từ chối tha thứ cho người khác không?
- Con có ý định tự tử, hay trợ giúp người khác tự tử không?

- Con có say sưa rượu chè không?
-Con có dùng các loại thuốc phiện không?
- Con có dính líu tới buôn bán thuốc phiện không?

-Con đem lòng ghét bỏ, ác độc, giận dữ, phẫn uất đối với người nào…?
-Con bất hòa với ai…?
-Con mong muốn trả thù ai…?
-Con tham dự vào việc thụ thai nhân tạo bằng cách bơm tinh trùng vào tử cung hay thụ thai trong ống nghiệm…?
-Con tham dự vào việc đẻ mướn…?
-Con hiến tinh trùng…?
-Con tham dự vào việc chuẩn đoán bào thai với ý định phá thai nếu kết quả không như ý…?

-Con tham dự vào việc phá hủy phôi thai người…?
-Con tham gia làm đông lạnh phôi thai người…?
-Con xử dụng phôi thai người cho mục đích thí nghiệm hoặc thương mại…?
-Con có hành động tự tử ?
-Con kỳ thị người khác vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, điều kiện xã hội…?
-Con gây ra điều ô nhục cho người khác và khiến cho người đó đi vào đàng tội lỗi…?
-Con bôi nhọ, làm mất danh giá người khác…?
6. Chớ làm sự dâm dục

-Con có trung thành với lời hứa hôn nhân trong tư tưởng hay hành động không?
- Con có bất cứ hành động tình dục nào ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân không?
- Con có phạm tội thủ dâm không?
- Con có ấp ủ những tư tưởng không trong sạch, ước muốn tình dục với người khác không?
- Con có tôn trọng những người khác phái không?
- Con có hiếp dâm người khác không?
- Con có phạm tội đồng tình luyến ái, hay tình dục với người cùng phái tính không?
- Con có đang dùng thuốc ngừa thai không?
- Con có ăn mặc không kín đáo không?
- Con có gởi cho người khác bài viết hay hình ảnh không đứng đắn không?
- Con có tôn trọng sự trinh khiết của người tình không?
- Con có cho phép con cái hay người dưới quyền làm những hành động dâm dục không?
- Con có dùng những danh từ hay kể chuyện không đứng đắn không?
- Con có thích nghe những câu chuyện thiếu đứng đắn không?
- Con có khoe khoang về tội lỗi của Con không?
- Con có phạm tội thiếu trong sạch không?
-Con ngừa thai trái với chu kỳ tự nhiên (dùng  bao cao-su, đặt vòng, màng chắn tử cung, thuốc ngừa thai, miếng bọt biển giết tinh trùng, xuất tinh ngoài cửa mình…) trong đời sống hôn nhân không?
-Con cột hoặc cắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng với mục đích ngừa thai không?
-Con phạm tội tà dâm với súc vật, với trẻ vị thành niên, hoặc với tử thi không?
-Con xem phim, ảnh, internet, chương trình TV khiêu dâm không?
-Con đọc sách, báo, internet khiêu dâm không?

-Con vui thích, ước ao làm chuyện dâm ô không?
-Con vui thích với tư tưởng hoặc ước muốn dâm ô không?
-Con ôm hôn cách đắm đuối người khác phái khi chưa lập gia đình với họ không?
-Con tán chuyện dâm ô hoặc nói chuyện tiếu lâm tục tĩu không?
7. Chớ lấy của người.

- Về công bằng : quá lo tiền của đến quên Chúa quên anh em, không giúp đở người khác khi cần, hà tiện, hoang phí, ăn cắp ăn trộm ăn gian, giữ-giấu-lượm-mượn của người khác mà không trả, giựt nợ, lường gạt, gian lận trong cân-đo-đong-đếm, làm thiệt hại tài sản, cho vay nặng lãi, trả công không xứng đáng, chèn ép bất công, thâm lạm của công, hối lộ tham nhũng, lợi dụng làm tiền …?

-Con có lấy những gì không phải là của Con không?
-Con có làm thiệt hại tài sản người khác với lỗi của Con không?
-Con có trả lại hay đền bù những thứ lấy trộm, hay mượn của người khác không?
-Con có bài bạc quá mức và thiếu cung ứng nhu cầu cho gia đình không?
-Con có chia sẻ bố thí cho những người nghèo khổ không?
-Con có làm ngơ đui mù trước kẻ ăn xin không?
-Con có lường gạt hay gian lận người khác không?
-Con có gian lận thuế má, trong buôn bán, với bảo hiểm, cờ bạc, và trường học không?
-Con có từ chối hay lơ là trả những món nợ không?
- Con có tráo đổi giá tiền trên món hàng không?
- Con có lấy tài sản của hãng xưởng mang về nhà xài không?
- Con có trả lương xứng đáng hay hà hiếp nhân công không?

 

8. Chớ làm chứng dối

- Về sự thật và danh dự : nói dối, thất hứa, tiết lộ bí mật riêng tư, phao tin thất thiệt, bôi nhọ danh dự, nói hành nói xấu, vu khống, cáo gian, gây nhục nhã, làm thiệt hại danh dự …?

- Con có nói dối không?
-Con có dấu tội không xưng trong tòa giải tội không?
- Con có lừa dối, kết án người khác không?
-Con có nói hay loan truyền tin xấu về linh mục, tu sĩ hay người khác không?
- Con có nói xấu sau lưng người khác không?
-Con có thành thật khi giao dịch với người khác không?
- Con có chỉ trích, dèm pha, thiếu bác ái trong tư tưởng, lời nói không?
- Con có từ chối nói chuyện hay hòa giải với người khác không?
-Con có làm cớ cho người khác phạm tội không?
-Con có tham dự vào việc phạm tội của người khác không?
- Con có dạy hay chỉ cho người khác phạm pháp không?
- Con có lừa dối, đối xử tệ bạc, lạm dụng người tình của Con không?

-Con phán xét người khác cách bất công…lần
-Con làm chứng gian…lần

9. Chớ muốn vợ, chồng người

-Con có đồng lòng với những tư tưởng thiếu trong sạch không?
- Con có ước muốn tình dục với vợ người ta không?
- Con có xúi dục hay là nguyên nhân ly dị của người khác không?
- Con có cầu nguyện trong khi vẫn đeo đuổi những tư tưởng xấu hay cám dỗ không?
- Con có nuôi dưỡng ước muốn xác thịt với người khác không?
- Con có sờ đụng, hôn hít, ôm người khác với tư tưởng xấu không?
- Con có làm điều gì khiêu khích người khác có tư tưởng xấu không?
- Con có những cái nhìn ham muốn xác thịt không?
- Con có thích thú nhìn người khác ăn mặc hở hang không?

-Con không chung thủy với người phối ngẫu trong tư tưởng hoặc trong hành động không?
-Con ghen tức với vợ chồng người khác hoặc gia đình người khác không?
10. Chớ tham của người

-Con có ghanh tỵ với những của cải mà người khác có không?
-Con có đau lòng xót vì sự sung túc giàu sang của người khác không?
-Con có ước muốn cho người khác hay cho công việc của họ bị sụp đổ không?
-Con có gian lận trong việc phân chia tài sản gia đình không?
-Con có ham lợi hay ích kỷ không?
- Con có tin Thiên Chúa là người chăm sóc mọi nhu cầu thể xác tâm linh của Con không?
- Con có đặt của cải, vật chất là mục đích chính của đời sống Con không?

-Con xúi bẩy người khác hoặc chính con ăn cắp hay làm hư hại tài sản người khác trị giá khoảng bao nhiêu ?
-Con không giữ giao kèo không?
-Con không trả các hoá đơn?
-Con hối lộ hoặc nhận hối lộ?
-Con gian lận ( ngân hàng tín dụng, hãng bảo hiểm, sở thuế…)?
-Con không làm việc xứng với đồng lương con nhận?
-Con không trả lương công bằng cho nhân viên?
-Con dùng tiền sinh sống của gia đình để bài bạc?
-Con đánh bài với số tiền lớn vì tham lam hoặc để thoả thích thay vì dùng tiền bạc để giúp đỡ kẻ nghèo?
-Con không chia sẻ những gì con có với kẻ khó nghèo?
-Con ganh tỵ với người khác?
-Con cay đắng và oán giận đời sống của mình?


SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

1.Xem lễ  ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ  buộc

– Con có cố ý bỏ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay Lễ Trọng mà không có lý do chính đáng không?
2. Chớ  làm việc xác ngày Chúa  Nhật

-Con cố ý đi lễ trễ bao nhiêu lần ?
-Con làm việc xác ngày Chúa nhật để kiếm tiền vì tham lam?
3. Xưng tội trong một năm ít là một lần

-Con có xưng tội một năm ít là một lần hay khi Con mắc tội trọng không?

-Con có cố ý che giấu không xưng những tội trọng trong lần xưng tội trước không?

4. Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh

– Con có rước lễ ít nhất một năm một lần trong mùa Phục Sinh không?

-Con có chu toàn bổn phận xưng tội và rước lễ ít là một lần trong Mùa Phục Sinh không?

5. Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc

-Con không giữ chay một tiếng trước khi rước lễ?
-Con có giữ chay ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh theo Luật định không?

6. Kiêng thịt ngày Thứ Sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

-Con ăn thịt ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay?
 

BẢY MỐI TỘI ĐẦU

1.Khiêm nhường chớ kiêu ngạo

- Kiêu ngạo, phách lối, hống hách, tự cao tự đắc, khoe khoang, ganh tỵ?

2.Rộng rãi chớ hà tiện
- Se sua, lãng phí, tham lam, keo kiệt, hà tiện, cờ bạc?

3.Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục

4.Hay nhịn chớ hờn giận
- Nóng giận quá đáng, đòi hỏi khắt khe, hờn dỗi, la lối khoát nạt, vui buồn quá độ, nhậu nhẹt say sưa, ước muốn tự tử, không giữ vệ sinh?

5.Kiêng bớt chớ mê ăn uống

6.Yêu người chớ ghen ghét

7.Siêng năng việc Đức Chúa Trời Chớ làm biếng

 


BÀI VIẾT CÙNG MỤC