HÌNH ẢNH - VIDEO - Diễn nguyện: Bế mạc Năm Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018 với chủ đề: "Chứng Nhân Đức Tin" - ngày 23.11.2018 tại nhà thờ giáo xứ Búng

BÀI VIẾT CÙNG MỤC