KINH THÁNH QUÍ - Kinh Thánh Phêrô Đoàn Công Quí

Lạy Thánh Phêrô Đoàn Công Quí,

Ngài là tín hữu nhiệt thành / và là Linh mục tiên khởi của Họ Đạo chúng con. Ngài đã lấy máu đào minh chứng niềm tin Kitô giáo, và nay đang được triều thiên vinh quang trên trời.

Xin ghé mắt đoái thương chúng con, là những tín hữu sống cùng một quê hương. Xin nâng đỡ và cầu bàu cho chúng con / được ơn trung thành sống đức tin Kitô giáo, không nản lòng trước những hiểm nguy vì đạo Chúa, sẵn sàng mến yêu anh em / và quảng đại với hết mọi người chưa tin Chúa

Xin cho các thành phần trong Họ Đạo chúng con / luôn liên kết yêu thương nhau / hầu làm vinh danh Chúa / và mưu ích phần rổi các linh hồn. Amen.

Imprimatur

Giuse Phạm Văn Thiên

Giám mục Giáo phận Phú Cường

 

   

 

 

 


BÀI VIẾT CÙNG MỤC