NGHI THỨC - NGHI THỨC TUẦN THÁNH

NGHI THỨC TUẦN THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

LỄ TIỆC LY

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân  mến,

Buổi chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa. Đây là bữa tiệc chia tay các Tông Đồ và môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bữa tiệc này mang tâm trạng ở cấp độ khác nhau: Vui và buồn; huy hoàng và ảm đạm, bi tráng và ly biệt…vv…Ngoài ra, Chúa Giê-su đã truyền lệnh: Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.Trong bữa tiệc này, Chúa Giê-su thiết lập Bí Tích Thánh Thể, rửa chân cho các Môn Đệ, nêu cao tinh thần phục vụ vô vị lợi… Nhắc các Tông đồ về tinh thần Giê-su: Muốn làm lớn thì phải là người rốt hết và là người phục vụ anh em.

Vì thế buổi chiều hôm nay, chúng ta có cơ hội chiêm ngắm lại những cử hành này một lần nữa, nhằm giúp chúng ta nhớlại tình yêu mà Chúa Giê-su đã trao ban cho nhân loại. Đồng thời, học theo Chúa Giê-su, chúng ta cố gắng sống như Chúa dạy: Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Giờ đây, mời cộng đoàn đứng cùng ca vang bài ca nhập lễ.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC 1(Xh 12,1-8.11-14):Thiên Chúa truyền thánh dụ cho dân Israel cử hành bữa tiệc Vượt Qua hằng năm để tưởng niệm ngày con cáiIsrael ra khỏi Ai cập. Đây là ngày đại lễ kính Đức Chúa của dân Chúa.

BÀI ĐỌC 2(1Cr 11,23-26):Thánh Phaolô nhắc nhớ các tín hữu Côrintô về Hy Tế Thánh Thể: Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; chén này là Máu Giao ước, lập bằng Máu Thầy…Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Chúng ta cùng nghe lại trong bài thánh thư sau đây.

NGHI THỨC RỬA CHÂN

DẪN: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, đây là hành động tự hạ của Ngài đối với các ông. Sâu xa hơn, đây là bài học phục vụ theo trường dạy của Thầy Giêsu: Nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà Thầy còn rửa chân cho anh em, vậy anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.Vẫn tinh thần đó, Chúa Giêsu vẫn mong các môn đệ phải ý thức về sứ vụ cao cả được trao cho trong tương lai. Nếu cácông không đủ tỉnh táo để nhận biết thì sẽ đi vào con đường xưa lối cũ của nhân loại: “Người đời dùng quyền uy mà thống trị, mà áp chế, nhưng giữa anh em thì không được như thế. Ai muốn làm lớn thì hãy là người rốt hết và là người phục vụ anh em”.

Trong khi đó, giúp lễ giúp chủ tế cởi áo lễ, giúp chủ tế thắt đai lưng và phụ giúp ngài rửa chân cho các Tông Đồ.

Ca đoàn chuẩn bị bài hát kèm với phần rửa chân.

Sau khi rửa chân, giúp lễ mang nước và xà bông cho chủ tế rửa tay. Sau đó, ngài mặc phẩm phục trở lại và tiếp tục thánh lễ. Sau rửa chân là lời nguyện tín hữu.

Lưu ý: Không có kinh tin kính

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến,

Thánh lễ tiệc ly hằng năm nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của Bí Tích Tình Yêu mà Chúa Giêsu thiết lập bằng chính giá máu của Người, để nuôi linh hồn chúng ta. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta dâng lên những ước nguyện của chúng ta.

1. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Xin cho hàng Giáo sĩ Công Giáo ngày càng yêu mến Bí tích Thánh Thể, để mỗi khi cử hành, các Ngài trở thành dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trầngian.

2. Nếu Thầy là Chúa và là Thầy, mà Thầy còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Xin cho những nhà cầm quyền của các quốc gia biết xử dụng quyềnbính để phục vụvà thăng tiến nhân phẩm của con người, nhờ đó, mọi người được hưởng cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

3. Người đã yêu thương họ đến cùng. Xin cho mọi thành phần Kitô hữubiết nhìn về Chúa Giêsu như là khởi nguyên và tận cùng của mình, để dấn thân vô vị lợi cho sự phát triển niềm tin và tình yêu vào Chúa Giêsu cách bền vững.

4. Thưa Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao? Xin cho mỗi người trong Giáo xứ chúng ta biết phục vụ lẫn nhau trong tình hiệp nhất và bác ái chân thành.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vì yêu chúng con nên đã hiến thân trên thập giá, để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết dõi theo tấm gương của Chúa để biết hy sinh và chịu đựng lẫn nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Phụng vụ Thánh Thể bắt đầu bằng phần dâng của lễ.

Dâng của lễ như đã phân chia: Các Tông Đồ


THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

DẪN VÀO NGHI THỨC

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúa Giêsu đã chết mà chẳng hề phạm tử tội. Bị vu oan giá hoạ tại Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ mà Ngài phải chịu chết để tôn vinh Danh Cha của Ngài: Ngài vácthập giá lên núi sọ và chịu đóng đinh ở đó.

Trong hành trình này, Giáo hội mong muốn con cái mình sống lại mối tình Thiên Chúa với con người. Tình yêu cao cả của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hơn nữa, đây chính là mầu nhiệm của Tình Chúa yêu con người, mời gọi con người hãy đáp trả bằng sự cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình, để sống tốt và loan truyền mầu nhiệm này đến với muôn dân.

Đặc biệt, chúng ta cùng theo chân Chúa trên bước đường thánh giá, để nhận ra thân phận yếu hèn và tội lỗi của mình mà sám hối, canh tân đời sống, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.

Giờ đây, chúng ta cùng sốt sắng tham dự nghi thức.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC 1(Is52,13-53,12):Tiên tri Isaia mô tảchân dung về người tôi tớ đau khổ, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài sẽ phải chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, để làm cho nhân loại nên thánh thiện công chính.

BÀI ĐỌC 2(Dt 4,14-16;5,7-9):Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho nhân loại về đức vâng phục. Người đã đi đến tận cùng của sự vâng phục, để trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục Người. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa.

10 LỜI CẦU CỦA GIÁO HỘI

DẪN: Đây chính là những lời cầu nguyện có tính phổ quát để cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ. Đây là những lời nhắc nhớ chúng ta về bổn phận cầu nguyện cho Giáo Hội và cho nhu cầu của Giáo hội trên thế giới đang chịu nhiều biến đổi, nhiều thử thách, nhất là những cám dỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đạo của giáo dân hôm nay.

Người dẫn linh động mời cộng đoàn:

- Xin đứng lên

- Xin mời quỳ

NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ

- Chuẩn bị Thánh giá (đã che phủ khăn tím) từ cuối nhà thờ

- Hai vị đại diện mang Thánh giá lên trao cho chủ tế

DẪN: Anh chị em thân mến,

Nghi thức này nhắc nhớ các tín hữu về việc sống mầu nhiệmThánh giá trong cuộc sống của người Kitô hữu. Mỗi người được mời gọi đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi, phải trải qua đau khổ mới bước vào vinh quang, phải qua bĩcực mới tới hồi thái lai. Thánh giá chính là biểu tượng của niềm hy vọng mà mỗi Kitô hữu cưu mang trong suốt hành trình đức tin.

Nghi thức suy tôn Thánh giá được cử hành vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh mang ý nghĩa: Chúa Kitô đã vì nhân loại dâng  hiến chính bản thân mình trên thập giá, để đền thay tội lỗi của nhân loại, hầu cứu nhân loại khỏi chết đời đời. Mỗi khi nhìn lên Thánh giá, người Kitô hữu được mời gọi: Chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, để nắm chắc hy vọng được hưởng ơn cứu độ Chúa dành cho.

Giờ đây, mời cộng đoàn tham dự cử hành này.

Đàn dạo vài nốt để chủ tế xướng: Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu Độ trần gian (chủ tế đồng thời cởi tấm khăn phủ thánh giá từ đầu, hai tay và chân)

Cộng đoàn đáp: Chúng ta hãy đến thờ lạy

Chủ tế xướng ba lần mỗi lần giọng cao hơn…

DẪN: Chúng con xin kính mời quý Cha, quý Soeurs, quý Thầy, các vị Tông đồ, Ban Hành Giáo và Đại diện các khu vàcác đoàn thể hôn kính Thánh giá. Còn phần cộng đoàn, chúng con kính xin quý vị hôn kính Thánh giá sau Phần Hiệp Lễ. Xin chân thành cám ơn!

NGHI THỨC RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ

DẪN: Trong ngày thứ sáu tuần thánh, Giáo hội không cử hành thánh lễ cũng không cử hành bất cứ Bí tích nào trừ Bí Tích hoà Giải, Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và đem Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt. Cho nên, ban đầu, Mình Thánh Chúa chỉ dành cho kẻ liệt và bệnh nhân không thể tham dự tuần thánh này. Với ý nghĩa ưu việt đó, chúng ta hãy nhìn nhận thân phận hèn yếu và đầy tội lỗi của mình để xứng đáng lãnh nhận Mình Thánh Chúa cho nên.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chủ tế thinh lặng rời bàn thờ, còn những người giúp lễ dọn khăn bàn thờ, bàn thờ để trống đến lúc Canh Thứ Vượt Qua. Sau khi cộng đoàn hôn chân Thánh giá, giúp lễ tiến ra dọn Thánh giá để trên bàn thờ cùng với nến sáng hai bên.

CANH THỨC VƯỢT QUA

DẪN VÀO CÁC NGHI THỨC CỦA ĐÊM VƯỢT QUA

Anh chị em thân mến,

Để cử hànhĐêm Vượt Qua trong bầu khí trang trọng và sốt sáng, chúng ta hãy nhớ lại những biến cố quan trọng trong đời sống đức tin của dân Chúa. Trước hết, đêm canh thức này mang ý nghĩa của cử hành cuộc vượt qua của Dân Thánh Israel xưa khi họ được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai cập. Nhưng quan trọng với chúng ta đêm nay lại đặt nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần, để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vì thế, đêm nay là đêm hồng phúc, đêm của chiến thắng ma quỷ và ác thần, Chúa Giêsu Kitô đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Vì lý do này, người Kitô hữu dành trọn đêm nay để kính nhớ những mầu nhiệm này. Đêm canh thức này gồm 4 phần:

1. Phụng vụ Ánh Sáng

2. Phụng vụ Lời Chúa

3. Phụng vụ Phép Rửa

4. Phụng vụ Thánh Thể

1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ ÁNH SÁNG

DẪN:Đêm nay là đêm ánh sáng, vì đêm tối của sự chết đã tiêu tan và thần chết đã ngã gụcđau thương.

Đêm nay là đêm vượt qua Biển Đỏ, vì chúng ta mừng cuộc vượt qua nhờ Giếng Rửa tội mà tiến đến bờ cõi trường sinh.

Đêm nay cũng là đêm Chúa Kitô sống lại, Ngài là Đấng Thiên Chúa làm người đã thắng sự chết một cách vinh quang, mang lại cho nhân loại nguồn sống bất diệt.

Nghi thức làm phép lửa, được coi là hình ảnh tượng trưng cho Chúa Kitô Phục sinh, là ánh sáng thế gian. Người đem lửa tình yêu cho nhân loại nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sưởi ấm vũ trụ và tâm hồn mỗi người chúng ta.

(Sau Đây, cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn và làm phép lửa).

KIỆU NẾN PHỤC SINH

DẪN:(Trước khi kiệu nến Phục Sinh)

Cây nến phục sinh đã được thánh hoá từ lửa phục sinh, tượng trưng cho ánh sángChúa Kitô, làánh sáng soi dẫn người Kitô hữu chúng ta bước đi trong ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Giờ đây, chúng ta cùng hân hoan mang ánh sáng của Chúa Kitô mà tiến bước vào nhà Chúa.

(Sau khi đốt nến cho mọi người từ cây nến phục sinh, thứ tự đoàn rước như sau: BÌNH HƯƠNG, THÁNH GIÁ NẾN CAO – quý HĐGX, TÔNG ĐỒ, QUÝ SOEURS, ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ, CHỦ TẾ VỚI NẾN PHỤC SINH, SAU CÙNG LÀ CỘNG ĐOÀN).

ĐÀN (từ thấp lên cao 3 lần): ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ (chủ tế xướng)

Cộng đoàn đáp: TẠ ƠN CHÚA

(Đèn cung thánh được bật sáng, chủ tế xông hương cây nến phục sinh, sau đó là công bố Tin mừng Phục sinh)

DẪN: Mời cộngđoàn lắng nghe công bốTin Mừng Phục Sinh

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

LƯU Ý: Trong khi nghe các bài đọc sách thánh, người dẫn chủ động hướng dẫn cộng đoàn bằng câu sau:

- Xin mời đứng (ở phần nghe các lời nguyện của chủ tế)

- Xin mời ngồi (ở phần nghe đọc các bài sách thánh)

Bài đọc 1(St1,1-2,2): Trình thuật của sách Sáng thế dẫn đưa chúng ta tiếp cận với công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng tất cả trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đây là bức tranh tươi đẹp và sống động của thế giới loài người thuở hồng hoang. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe.

Bài đọc 2(St 22.1-18):Trình thuật tiếp theo sau đây là câu truyện về Abraham, tổ phụ của chúng ta. Ông là cha của các kẻ tin, vì chính ông đã vượt qua tất cả để giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Ông đã minh chứng niềm tin của mình bằng việc sẵn sàng dâng người con duy nhất cho Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa kể ông là người công chính và thi ân giáng phúc trên ông và dòng dõi ông.

Bài đọc 3(Xh 14,15-15,1a):Giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập, cánh tay Thiên Chúa đã che chở bảo vệ dân khỏi tay vua Ai cập, cùng quân đội của vua, cho dân Chúa đi vào giữa lòng biển khô cạn. Qua đó, Thiên Chúa tỏ rõ quyền năng trên mọi thế lực trần gian.

Bài đọc 4(Is 54,5-14):Tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa vẫn nên dấu chứng cho Giao ước đã ký kết dân. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi sẽ không thay đổi, giao ươc hoà bình của ta cũng chẳng chuyển lay…và che chở bảo vệ dân khỏi mọi gian truân.

Bài đọc 5(Is 55,1-11):Thiên Chúa mời gọi con người đến với Ngài để Ngài có thể thi ân giáng phúc và thiết lập giao ước vĩnh cửu với họ. Thiên Chúa mong con người được sống và sống hạnh phúc: “Hãy lắng tai vàđến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu”. Đólà nội dung bài đọc sau đây.

Bài đọc 6 (Br 3,9-15.32 – 4,4):Thiên Chúa nguồn mạch của sự khôn ngoan và sự sống, mời gọi dân Israel trung tín trong việc giữ luật, để họ được vui mừng tiến bướctrong ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa.

Bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28):Tiên tri Êdêkiel loan truyền Lời Chúa phán với con cái Israel: Vì Danh Ta đã bị các ngươi làm cho ra ô uế trước các dân ngoại, nên vì Danh Thánh của Ta, Ta sẽ khơi thắm lại cõi lòng các ngươi, “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi,…Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần khí mới vào lòng…”. Xin cộng đoàn lắng nghe.

Kinh vinh danh(Trong khi hát kinh vinh danh, người được chỉ định cùng với giúp lễ trải khăn bàn thờ, trang trí hoa, nến cùng mọi thứ cho phù hợp với tinh thần của ngày  Chúa sống lại. khi hát kinh vinh danh, giúp lễ rung chuông, cũng có thể dịch chuông lớn nhà thờ một hồi dài rồi ngưng)

Bài đọc 8 (Rm 6,3-11):“Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người…bởi đã đượcdìm vào trong sự chết với Người, nên nay chúng ta sống là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta…”. Thánh Phaolô xác tín như thế, còn chúng ta thì sao?

Câu xướng All (3 lần – lên cao dần): Cộng đoàn lặp lại

ĐÁP CA: Tv 117

HÁTALL như thường lệ

Khi đọc PHÚC ÂM, nếu có xông hương thì xông hương (không có đèn)

3. PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

(Nếu có cử hành bí tích rửa tội cho dự tòng thì hát kinh cầu các thánh; trong phần phụng vụ này có phần tuyên xưng đức tin, nên mọi người cầm nến được đốt từ cây nến phục sinh)

***Chuẩn bị sẵn một chum nước, để nơi thuận tiện cho việc cử hành nghi thức, có thể đặt bên cạnh bục giảng

DẪN:Xin mời Ban Hành Giáo, quý Sr, quý Tông đồ, Đại diện các khu tiến lên đốt nến từ cây nến Phục sinh để truyền cho cộng đoàn. Xin cộng đoàn đứng tại chỗ.

Sau khi làm phép nước, chủ tế rẩy nước thánh cho cộng đoàn, trong lúc đó, Đàn điểm vài nốt, ca đoàn hát: Tôi đã thấy nước…

Kết thúc phần này bằng việc đọc LỜI NGUYÊN CHUNGcho mọi người.

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến,

Mầu nhiệm Chúa sống lại là trung tâm của đời sống đức tin công giáo. Mầu nhiệm này giúp nuôi dưỡng ý thức và niềm hy vọng của các Kitô hữu. Trong tâm tình biết ơn vì được Chúa cứu chuộc, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúa đã sống lại thật. Chúng ta cùng cầu xin cho niềm vui phục sinh lan toả đến khắp mọi nơi, nhất là nơi những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh, không nơi nương tựa, để họ can đảm đối diện với thử thách trong cuộc đời.

2. Sao lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết tôn trọng sự sống Chúa thương ban, để không vô tình, không cố ý, không trực tiếp hay gián tiếp tham dự vào tội phá hoại sự sống.

3. Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.Chúng ta cùng cầu xin cho mầu nhiệm này trở thành kim chỉ nam và lẽ sống cho mọi Kitô hữu, để ai nấy biết phấn dấu và dấn thân cho tình yêu, công lý và sự sống.

4. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người.Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong Giáo xứ chúng ta nhận ra thời gian lữ hành dưới thế là cơ hội cho mỗi người chuẩn bị cho sự sống viên mãn mai sau.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã sống lại để chúng con được sống. Xin cho chúng con trở thành chứng nhân về sự sống lại và về niềm hy vọng của Chúa cho anh chị em. Chúa Hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Sau đó cử hành phụng vụ thánh thể như thường lệ…

Dâng của lễ: 2 nến, 2 hoa, 2 bánh rượu, 2 của lễ

(Thiếu nhi – Giới trẻ - Hiền mẫu – Gia trưởng)


LỄ PHỤC SINH (LỄ CHÍNH NGÀY)

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA THAY GIÁO PHẬN

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến,

Tuần Thánh,Tuần lễ nhiều ý nghĩa cho đời sống tinh thần của người Kitô hữu nói chung và công giáo nói riêng. Mọi hoạt động của đời sống công giáo tập trung vào tuần lễ này. Nó kéo dài suốt cả tuần và đỉnh cao chính là: Ngày Chúa Phục Sinh.

Truyền thống Giáo hội mang đặc tính hiệp thông. Cộng đoàn quy tụ để chia sẻ và tham dự lễ bẻ bánh. Đây chính lànét mới sau Chúa Phục Sinh. Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong ngày thứ năm và mặc cho Bí tích này một ý nghĩa cao trọng và duy nhất. Chúa Giêsu chính là Hy lễ mà chúng ta cử hành. Ngài chính là tâm điểm của mọi cử hành phụng vụ trong đời sống Kitô hữu. Hướng con người quy chiếu về Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Con trong đời sống của họ cách mầu nhiệm và cụ thể. Suy tôn Thánh Thể chính là đặt chính Chúa Giêsu vào trung tâm của đời sống Giáo hội và Giáo xứ. Nêu cao bài học của sự khiêm nhường phục vụ nơi Chúa Giêsu, chính là mời gọicác Kitô hữu hiến thân cho người khác như Chúa Kitô đã làm. Nhờ đó, mọi hoạt động tông đồ giáo dân bắt nguồn từ Chúa Kitô đi ra và đến với mọi nơi. Đây còn là bài học về hiệp thông đích thật mà chúng ta cần hướng tới, vì nếu không có Bí tích Thánh Thể là trung tâmđiểm thì chúng ta không thể trở nên sự hiệp thông hữu hình với nhau.

Hợp chung niềm vui Chúa sống lại, Giáo xứ chúng ta vinh dự được thay mặt Giáo phận chầu MÌNH THÁNH CHÚA. Chúa đã sống lại và đã chứng minh chân lý cơ bản của đời sống Kitô hữu là phải bước qua cõi chết để bước vào cõi sống. Đồng thời, chân lý này sẽ mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời sống mỗi Kitô hữu.

Hiểu biết như thế, giờ đây, xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hát ca nhập lễ.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến,

Vì tình yêu, Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống thế làm người, chịu nạn, chịu chết và sống lại hiển vinh. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta cùng hân hoan dâng lời cảm tạ, và cầu nguyện cho đời sống chúng ta trở nên những chứng nhân phục sinh của Chúa Kitô.

1. Chúa Giêsu phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi Kitô năng khám phá sứ điệp của ngày lễ này để biết sống vì lòng mến và rao truyền niềm tin cho anh chị em xung quanh.

2. Ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu sống lại. Xin cho chúng ta ý thức về niềm tin của mình, để không sa ngã, không đánh mất cảm thức đức tin đã lành nhận từ nơi Chúa phục sinh.

3. Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ luôn là hiện thân của những thực tại nước trời, để lời rao giảng của các ngài được mọi người thành tâm đón nhận.

4. Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết tìm kiếm những lợi ích cao đẹp, để xây dựng đất nước ngày càng an bình, thịnh vượng và thắm đượm nền văn minh tình thương.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa sống lại để chúng con được sống. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng tinh thần đức tin để sự thật, tình yêu và chân lý làm cho chúng con nên giống Chúa hơn. Chúng con cầu xin, Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.

(Sau lời nguyện hiệp lễ, đặt MÌNH THÁNH CHÚA VỚI HÀO QUANG. GIÚP LỄ chuẩn bị hương + lửa – Ca đoàn chuẩn bị hát tôn vinh thánh thể)


THÁNH LỄ PHỤC SINH

(BẾ MẠC CHẦU)

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến,

Tâm tình của ngày lễ phục sinh vẫn còn đó nơi chúng ta. Với bầu khí sốt sắng của những giờ chầu lượt vừa mới trôi qua, mỗi chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn niềm vui và bình an của Chúa Phục sinh. Với tâm tình biết ơn, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây xin Chúa thương ban và giúp sức cho đời sống chúng ta mãi bình an, luôn hạnh phúc và tràn đầy tin tưởng, để chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống này. Giờ đây, chúng ta cùng hồi tâm và nhìn nhận những thiếu xót để hiệp dâng thánh lễ.

Mời cộng đoàn đứng, chúng ta hát ca nhập lễ.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chết ba ngày sống lại đúng như lời Kinh Thánh. Trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh, chúng ta xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng ta.

1. Chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt lầm thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết.Xin cho những người thực thi công lýbiết mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân, để xây dựng gia đình và xã hội bền vững.

2. Tất cả các Ngôn sứ đều làm chứng về Ngài. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, cácLinh mục vàTu sĩ luôn là sứ giả loan báo Tin mừng Phụcsinh của Chúa Giêsu không chỉ bằng lời mà còn bằng chính đời sống hằng ngày, để nêu gương sáng cho anh chị em giáo dân.

3. Anh em hãy hướng lòng trí vào những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận biết nỗ lực trong việc tìm kiếm chân lý tối thượng nơi Chúa Giêsu phục sinh, để thoát khỏi những khuynh hướng xấu do trần thế mang lại.

4. Thánh Gioan đã thấy và đã tin. Xin cho đức tin còn non yếu của chúng ta tìm gặp được Chúa Giêsu phục sinh nơi những dấu chỉ thời đại, để có cơ hội trưởng thành hơn.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhậm lời chúng con khẩn cầu mà ban cho chúng con ơn phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, để chúng con ngày càng biến đổi nên giống Con Một Ngài hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

giaophanphucuong.org

BÀI VIẾT CÙNG MỤC