GIÁO LÝ YOUCAT - SỐ 133:Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo

 Kết quả hình ảnh cho Hội Thánh CONG GIÁO

Tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo ?


-  Thuật ngữ “Công giáo” (tiếng Hi lạp là Katholon) có nghĩa là mở ra cho tất cả. Hội Thánh là Công giáo, vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, gìn giữ đầy đủ các Bí tích để ban phát, và loan báo Tin mừng cho mọi người. Chúa Ki-tô sai Hội Thánh đi đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại và thuộc mọi nền văn hóa.

[830-831, 849-856]


BÀI VIẾT CÙNG MỤC