DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Nhánh Ông Đoàn Công Đã

Phaolô  Đoàn Công Đã         +   ..…thị…..?  

Thế hệ 2: 1.3

và các con

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

Đoàn Thị…..?

1.3.1*

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị…..?  +   Nguyễn Văn……?

Thế hệ 3: 1.3.1*

và các con

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

Nguyễn Thị Trí

1.3.1*.1*

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trí        +      Nguyễn Văn……?

Thế hệ 4: 1.3.1*.1*

và các con

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

Nguyễn Thị Xem

1.3.1*.1*.1*

 

 

Tu sĩ

Dòng MTG Cái Nhum.

 

Ø  Đến đây thì không rõ về nhánh của ông Đoàn Công Đã (1.3)

 

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC