DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Nhánh Ông Đoàn Công Rạng

Micae Đoàn Công Rạng  +   Maria Huỳnh Thị Được

Đời thứ 2: 1.4

và các con- ở Búng

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

Maria

Đoàn Thị Nâu (1)

1.4.1*

 

25/6/1926

Búng

Không rõ con cái.

Chú thích:

1.      Bà Maria Đoàn Thị Nâu kết hôn với ông Giuse Huỳnh Văn Cho ngày 14/08/1876, sổ hôn phối 1875, số 8, trang 56. Bà Nâu qua đời ngày 25/06/1926, hưởng thọ 71 tuổi, Cha Robert Keller ghi sổ tử, trang 122, số 334.

 

 

Qui tắc nhận biết thứ bậc theo hệ mã số:

1.      So sánh 2 số để nhận biết họ hàng và cách xưng hô

-         Ông Nguyễn Ngọc Hải (1.1.9.4.5*.11): dãy số có 6 chữ số là cháu đời thứ 6 của ông Đoàn Công Miêng.

-         Ông Đoàn Công Thạc (1.1.10.8.3.1): dãy số có 6 chữ số nghĩa là cháu đời thứ 6 của ông Đoàn Công Miêng.

Þ    Hai người này cùng một thế hệ, cùng chung nguồn gốc  là ông Đoàn Công Thới (1.1). Nhưng ông Nguyễn Ngọc Hải (1.1.9.4.5*.11) thuộc phả hệ của người thứ 9 (thứ 10 theo cách gọi người miền Nam) là ông Đoàn Công Huy (1.1.9). Còn ông Đoàn Công Thạc (1.1.10.8.3.1) thuộc phả hệ của người thứ 10 là ông Đoàn Công Đăng (1.1.10). Vì vậy, Nguyễn Ngọc Hải (1.1.9.4.5*.11), là anh của Đoàn Công Thạc (1.1.10.8.3.1).

2.      Người có dấu ( * ) Nữ

-         Bà Đoàn Thị Bường (1.2*). Là con thứ 2 (gọi là thứ 3 theo người miền Nam) của ông Đoàn Công Miêng.

-         Ông Nguyễn Văn Binh (1.2*.3*.1*.8) có 5 chữ số là cháu đời thứ 5 của ông Đoàn Công Miêng. Ông Nguyễn Ngọc Hải (1.1.9.4.5*.11): dãy số có 6 chữ số là cháu đời thứ 6 của ông Đoàn Công Miêng. Vậy, ông Nguyễn Văn Binh trước ông Nguyễn Ngọc Hải 1 thế hệ.Vì vậy, ông Nguyễn Ngọc Hải (con bà 5*) gọi ông Nguyễn Văn Binh là Cậu 9.

-         Ông Nguyễn Văn Binh (1.2*.3*.1*.8) có 5 chữ số là cháu đời thứ 5 của ông Đoàn Công Miêng. Ông Nguyễn Hoàn Anh (1.2*.1.8.1.2): dãy số có 6 chữ số là cháu đời thứ 6 của ông Đoàn Công Miêng. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Binh trước ông Nguyễn Hoàn Anh 1 thế hệ. Mặt khác, Ông Nguyễn Văn Binh (1.2*.3*.1*.8) và ông Nguyễn Hoàn Anh (1.2*.1.8.1.2) chỉ trùng nhau ở đời thứ 1 và đời thứ 2, nên họ hàng với nhau từ đời bà Đoàn Thị Bường (1.2*). Số thứ 3 chỉ ra rằng, Ông Nguyễn Văn Binh (1.2*.3*.1*.8) là cháu bà Nguyễn Thị Lại (1.2*.3*), còn ông Nguyễn Hoàn Anh (1.2*.1.8.1.2):  là cháu ông Nguyễn Văn Chánh (1.2*.1). Vậy, ông Nguyễn Hoàn Anh (1.2*.1.8.1.2): gọi ông Nguyễn Văn Binh (1.2*.3*.1*.8) là Chú 9.

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC