DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Sơ lược Tiểu sử Thánh Phêrô Đoàn Công QuíSinh năm: 1826


Tại: Họ Búng – thôn Hưng Định, tổng Bình Chánh Thượng, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.

Thuở nhỏ, cậu Quí có ước muốn dâng mình cho Chúa, nên đã được Cha Phêrô Tám, cha sở Họ Búng, quan tâm dạy dỗ.

Năm 1847, cậu Quí được Cha Phêrô Tám (lúc này làm cha sở Cái Mơn) giới thiệu với Cha bề trên Gioan Miche. Sau đó, cậu được nhận vào chủng viện Thánh Giuse, lúc đó đặt tại Thị Nghè, do Cha Borelle Hòa là bề trên.

Năm 1848, thầy Quí được gởi đi du học tại Đại chủng viện Hội thừa sai Paris ở Penang (Mã Lai).

Ngày 11/04/1855, sau 07 năm tu học, Thầy trở về quê hương. Đức cha Lefèvre Ngãi đã sai Thầy đi săn sóc, dạy dỗ, an ủi giáo dân các họ đạo. Ba năm sau, nhận thấy Thầy là người có nhiều khả năng về học thức, đạo đức và tinh thần tông đồ, Đức cha Ngãi đã cho Thầy chịu các chức: Cắt tóc và Phó tế.

Vào tháng 09/1858, Đức cha đã truyền chức Linh mục cho Thầy tại nhà thờ Thủ Dầu Một.

Sau một thời gian phục vụ tại các họ đạo Lái Thiêu, Gia Định, Kiến Hòa. Cha Phêrô quí được bổ nhiệm là Cha phó Họ Cái Mơn, do Cha Giuse Tùng làm cha sở.

Ngày 27/12/1858, Cha Phêrô Quí được cử đến Họ đạo Đầu Nước (Cù Lao Giêng), tỉnh An Giang, như là Cha sở mới, và trú ngụ tại nhà ông Trùm Emmanuel Lê Văn Phụng.

Ngày 07/01/1859, Cha Phêrô Quí bị lính của quan Tổng đốc An Giang vây bắt cùng với ông Trùm Emmanuel Lê Văn Phụng.

Ngày 30/07/1859, án lệnh của triều đình do vua Tự Đức châu phê từ kinh đô đã về đến Châu Đốc, An Giang.

Ngày 31/07/1859, Cha Phêrô Đoàn Công Quí bị xử trảm bằng bốn nhát gươm, đầu cha lìa khỏi cổ.

Sau 50 năm điều tra, Cha Phêrô Đoàn Công Quí được Đức Piô X phong lên bậc Chân phước ngày 02/05/1909.

Ngày 19/06/1988, sau 79 năm điều tra tiếp tục, Á thánh Phêrô Đoàn Công Quí được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong bậc Hiển Thánh.

BÀI VIẾT CÙNG MỤC