GIÁO LÝ YOUCAT - YOUCAT - SỐ 1: Chúng ta sống trên mặt đất này vì mục đích gì

YOUCAT - Số 1. Chúng ta sống trên mặt đất này vì mục đích gì?

 

Chúng ta sống trên mặt đất này đề nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm điều tốt theo ý muốn của Ngài, và để mai ngày được lên thiên đàng [1-3, 358]

 

Là con người nghĩa là chúng ta đến t Thiên Chúa và trv cùng Thiên Chúa. Ngun gc ca không ch là cha m, nhưng còn xa hơn thế. Chúng ta đến t Thiên Chúa, mi hnh phúc trên tri dưới đt đu  nơi Ngài, và chúng ta mong mi được vào trong hnh phúc vĩnh cu và vô hn ca Ngài. Trong khi chúng ta đang sng dưới đt, đôi khi chúng ta cm thy To Hóa ca chúng ta rt gn, và cũng đôi lúc li chng thy gì c. Đ giúp chúng ta có th tìm vđược quê tht ca mình, Thiên Chúa đã sai Con ca Ngài đến vi chúng ta, Ngài gii thoát chúng ta khi ti li và mi s d, và dn đưa chúng ta cách chính xác đến ssng tht. Ngài là “đường, là s tht, và là s sng” (Ga 14,6). Thiên Chúa mun cho mi người được cu đ và nhn biết chân lý (1Tm 2,4)

Bn không th tưởng được Thiên Chúa quan tâm bn đến mc nào; Ngài quan tâm đến bn như th không còn ai khác trên trái đt.


(JULIEN GREEN, 1900-1998, tác gia Pháp)

Người ta phi biết con người và nhng điu thuc vcon người đ yêu h. Người ta phi yêu Thiên Chúa và nhng điu thuc v Thiên Chúa đ biết Ngài.


(BLAISE PASCAL, 1623 – 1662, nhà toán h
c và là triết gia Pháp)

Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 16b)

 

Tác giả bài viết: http://youcatviet.org/node/4

BÀI VIẾT CÙNG MỤC