GIÁO LÝ YOUCAT - SỐ 2: Tại sao Thiên Chúa dựng nên ta

YOUCAT - số 2: Tại sao Thiên Chúa dựng nên ta?


Thiên Chúa dựng nên ta vì Người yêu thương ta một cách tự ý và vô vị lợi. [1-3]


Khi yêu, trái tim ta đầy tràn chan chứa. Nó muốn chia sẻ niềm vui cho những người khác. Ta có được như vậy là do Đấng Tạo Hóa. Mặc dầu thiên Chúa là một mầu nhiệm, ta vẫn có thể từ kinh nghiệm loài người của ta mà gợi nghĩ ra Người, và có thể nói: Người tạo dựng nên ta do tình yêu Người “quá đầy”. Người muốn chia sẻ niềm vui của Người cho ta là những thụ tạo của tình yêu Người.

Thiên Chúa là Tình Yêu. - 1 Ga 4,16

“Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.” - Thánh Phanxicô Salêxiô (1567-1622, giám mục, linh hướng, lập dòng và tiến sĩ Hội Thánh)

“Tình yêu là tìm được niềm vui trong sự tốt lành; sự tốt lành là lý do duy nhất để yêu. Yêu là muốn làm điều tốt lành cho người ta.” - Thánh Tôma Aquinô (1225-1274)

BÀI VIẾT CÙNG MỤC