GIÁO LÝ YOUCAT - SỐ 126. Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì

Kết quả hình ảnh cho Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô"

126.    Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì ?

-  Nghĩa là khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ các Bí tích rửa tội và Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Người không thể chia lìa. Sự liên kết này mạnh mẽ bền chặt như thể đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy.  [787-795] à 146, 175, 200, 208, 217

BÀI VIẾT CÙNG MỤC