CÁC BÀI VIẾT VỀ THÁNH QUÍ - Nội qui Hội Thánh Phêrô Đoàn Công Quí - Giáo phận Phú Cường

LỜI MỞ ĐẦU


“Giáo Hội cũng được coi là tòa nhà của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3, 9). Chúa Kitô đã tự ví mình như viên đá xây loại bỏ nhưng đã trở thành viên đá góc (x. Mt 21, 42; 1 Pr 2, 7)” (GH số 6). Chính trên tảng đã góc là Chúa Kitô, Giáo Hội được xây dựng và được bảo tồn qua muôn thế hệ. Một viên đá không thể làm nên một ngôi nhà, nhưng nếu không có viên đá đó, tòa nhà vẫn còn một lỗ hỏng vì thiếu một viên đá, vì thế, các Kitô hữu chính là những viên đá sống động xây nên ngôi Đền Thờ Giáo Hội (x. 1 Pr 2, 5). Trong chiều hướng đó, người giáo dân được mời gọi góp phần trực tiếp và bằng nhiều cách vào công cuộc tông đồ, tùy khả năng của mỗi người trong những hoàn cảnh thực tế khác nhau, để ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, trong mọi thời. ( x. GH số 33). Giáo Phận Phú Cường, một giáo phận truyền giáo, luôn chú trọng đến công cuộc loan báo Tin Mừng như Đức Giám Mục tiên khởi Giuse Phạm Văn Thiên đã khẳng định: “Giáo Phận Phú Cường chúng ta còn rộng về đất chưa khai phá, còn đông về con người chung sống nhưng chưa hành động theo chân lý Phúc Âm. Chúng ta phải ân cần giới thiệu Tin Mừng cho họ (Mt 2, 4)” và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường đang tiếp tục “Giáo Phận Phú Cường mang trách nhiệm truyền giáo khá nặng nề đối với nhiều anh chị em khác. Mỗi người chúng ta hãy ý thức đến bổn phận của mình để dấn thân nhiều hơn cho sứ vụ truyền giáo”. Với ước mong Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Giáo Phận Phú Cường thành lập HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ, với mục đích mời gọi mọi người góp lời cầu nguyện và hy sinh công của cho việc truyền giáo. Thánh PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ sinh năm 1826, dưới triều Minh Mạng, tại Búng, thuộc làng Hưng Định,Tổng Bình Chánh, tỉnh Thủ Dầu Một, nay là giáo xứ Búng, thuộc Giáo phận Phú Cường. Thụ phong Linh mục tháng 09 năm 1858, Cha PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ được sai đến phục vụ tại họ đạo Đầu Nước, Cù Lao Giêng. Tại đó, Ngài bị bắt, bị giam tù và cuối cùng lãnh phúc tử đạo ngày 31 tháng 07 năm 1859 lúc 33 tuổi, tại Châu Đốc. Giáo Phận Phú Cường muốn nêu cao gương hi sinh làm việc tông đồ của vị thánh đồng hương, nên chọn Ngài làm Bổn mạng cho Hội Truyền giáo với tên gọi HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG sinh hoạt với mục đích và những điều lệ được qui định như sau:

I.                   MỤC ĐÍCH Tạo điều kiện cụ thể cho mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo phận chu toàn sứ mạng Kitô hữu, tham gia công tác tông đồ và góp phần xây dựng Giáo phận Phú Cường bằng cầu nguyện hy sinh, đóng góp tinh thần và vật chất.

II.               II.    ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 1.    Dâng kinh nguyện cùng với những hy sinh thực hiện các việc lành phúc đức để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và phát triển Giáo phận. 2.    Tự nguyện hy sinh đóng góp vật chất giúp xây dựng các công trình và cơ sở của Giáo phận theo tiêu chuẩn sau (có thể góp trong 2,3 lần): 2.1.    Thành viên ân nhân hạng Ba: 10.000.000 $ VN (mười triệu đồng Việt Nam) 2.2.    Thành viên ân nhân hạng Nhì: 20.000.000 $ VN (hai mươi triệu đồng Việt Nam) 2.3.    Thành viên ân nhân hạng Nhất: 30.000.000 $ VN ( ba mươi triệu đồng Việt Nam) 2.4.    Thành viên ân nhân Đặc biệt: 50.000.000 $ VN (năm mươi triệu đồng Việt Nam)

III.            NHỮNG ĐẶC ÂN ĐƯỢC HƯỞNG NHỜ

1.    Các vị ân nhân sẽ được nhận vi bằng Ân Nhân và Huy hiệu của HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường theo quy định sau: 1.1.    Ân nhân hạng Ba sẽ nhận vi bằng ân nhân HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường do Đức Giám Mục Giáo phận Phú Cường trao ban.

1.2.    Ân nhân hang Nhì và hạng Nhất sẽ được nhân vi bằng ân nhân HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường do Đức Giám Mục Giáo phận Phú Cường trao ban và được mời tham dự những lễ đặc biệt của Giáo phận.

1.3.    Ân nhân đặc biệt sẽ nhận vi bằng ân nhân HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường do Đức Giám Mục Giáo phận Phú Cường trao ban với PHÉP LÀNH TÒA THÁNH của Đức Giáo Hoàng và được mời tham dự những lễ đặc biệt của Giáo phận.

2.    Giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân với các thành viên ân nhân trong HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường như sau:

2.1.    Hằng năm Giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho các thành viên ân nhân còn sống cũng như đã qua đời trong các dịp lễ: lễ kính Thánh Giuse, Bổn mạng thứ hai của Giáo phận (19/03), lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng thứ nhất của Giáo phận, lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời (15/08) và lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11).

2.2.    Chúa nhật đầu tháng, Đức Cha giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho các thành viên ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

2.3.    Khi biết tin một thành viên ân nhân hạng Ba hay hạng Nhì trong HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường về với Chúa, giáo phận dâng một Thánh Lễ tại nhà Chung (Chủng viện) để cầu nguyện cho linh hồn thành viên ân nhân.

2.4.     Khi hay tin một thành viên ân nhân hạng Nhất được  Chúa gọi về, giáo phận dâng một Thánh Lễ tại nhà Chung (Chủng viện) để cầu nguyện cho vị Ân nhân và gửi thư phân ưu đến gia đình thành viên ân nhân.

2.5.    Khi được tin một thành viên ân nhân đặc biệt được  Chúa gọi về, giáo phận dâng một Thánh Lễ tại nhà Chung (Chủng viện) để cầu nguyện cho vị Ân nhân, đồng thời gửi thư và vòng hoa phân ưu đến gia đình thành viên ân nhân.

IV.             TRÁCH NHIỆM VÂN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

1.    Ban vận động Xin các cha Quản hạt, các cha Chánh xứ, phó xứ, các Cha, các Bề trên Dòng tu trong Giáo phận, quí vị Hội Đồng Giáo xứ, trưởng các Hội đoàn, các Ban….và các tông đồ giáo dân tích cực vận động để mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo phận tham gia vào HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường.

2.    Tổ chức điều hành

2.1.    Trưởng ban: Cha Tổng Đại diện

2.2.    Phó ban: Cha Niên trưởng Lịnh mục đoàn Phú Cường

2.3.    Thủ quỹ: Cha Giuse Cao Đình Phương

2.4.    Thơ ký: Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

3.    Địa chỉ liên lạc HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  Giáo phận Phú Cường, Tòa Giám Mục Phú Cường, 444 Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650. 3755728 hay 0650. 3824437 Email:hoithanhquypc@gmail.com

 

TRI ÂN

 

Toàn thể giáo phận Phú Cường xin hết lòng tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo phận, trong nước và ngoài nước, đã sẵn lòng cầu nguyện hy sinh giúp đỡ tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng và phát triển Giáo phận Phú Cường. Nguyện Chúa thương trả công vạn bội cho tất cả quý ân nhân, các thành viên HỘI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ  GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG và tất cả mọi người thay cho tâm tình biết ơn của giáo phận. Thành kính – Tri ân      

BÀI VIẾT CÙNG MỤC