CÁC BÀI VIẾT VỀ THÁNH QUÍ - Đại Chủng Viện Thánh Quí Cần Thơ

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Trích Hiệp Thông số 70

Lịch sử

Từ năm 1988, căn cứ quyết định số 342/QĐ.UBT.88 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Tòa Giám mục Cần Thơ mở Đại Chủng Viện Thánh Quý (lấy tên vị thánh linh mục tử đạo Việt Nam Phêrô Đoàn Công Quý) để đào tạo các ứng sinh linh mục cho 3 giáo phận đến từ 11 tỉnh thành hiện nay thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long: Giáo phận Cần Thơ (các tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau), Giáo phận Vĩnh Long (các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp) và Giáo phận Long Xuyên (các tỉnh An Giang, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ).

Thời gian đào tạo là 8 năm: 1 năm Tu đức, 2 năm Triết học, 1 năm Thử và 4 năm Thần học.

Việc tuyển sinh: Sau khi đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đại học và đã trải qua thời gian chuẩn bị, căn cứ theo số lượng được chiêu sinh cho mỗi khóa do Ban Tôn Giáo chính phủ ấn định, danh sách các ứng sinh do các Tòa Giám Mục tuyển chọn và phân bổ được gửi tới UBND tỉnh và thành phố liên hệ để xin duyệt xét cho nhập khóa.

Trước đây, việc chiêu sinh được tiến hành 2 năm một lần. Kể từ Khóa X (năm học 2007 – 2008), mỗi năm chiêu sinh một lần với số lượng 36 tân chủng sinh (mỗi giáo phận 12 tân chủng sinh).

Tính đến cuối niên khóa 2007 – 2008 , Đại Chủng Viện Thánh Quý đã chiêu sinh được 14 khóa và đang chuẩn bị chiêu sinh khóa XI. Sau đây là sĩ số các khóa:

§  Khóa  I, nhập học niên khóa 1988 – 1989, với 37 chủng sinh, mãn khóa năm 1995, đã thụ phong linh mục: 34 (14 CT, 10 VL, 10 LX).

§  Khóa II, nhập học niên khóa 1991 – 1992, với 35 chủng sinh, mãn khóa năm 1997, đã thụ phong linh mục: 31 (13 CT, 6 VL, 12 LX).

§  Khóa III, chiêu sinh 1993: 64 chủng sinh:

Lớp IIIa, nhập học niên khóa 1993 – 1994, với 37 chủng sinh, mãn khóa năm 2000, thụ phong linh mục: 35 (13 CT, 9 VL, 13 LX).

Lớp IIIb, nhập học niên khóa 1994 – 1995, với 27 chủng sinh, mãn khóa năm 2001, thụ phong linh mục: 35 (7 CT, 9 VL, 5 LX).

§  Khóa IV, chiêu sinh 1995: 68 chủng sinh:

Lớp IVa, nhập học niên khóa 1995 – 1996, với 36 chủng sinh, mãn khóa năm 2002, thụ phong linh mục: 14 (7 CT, 7 VL).

Lớp IVb, nhập học niên khóa 1996 – 1997, với 32 chủng sinh, mãn khóa năm 2003, thụ phong linh mục: 28 (8 CT, 9 VL, 11 LX).

§  Khóa V, chiêu sinh1997: 50 chủng sinh.

Lớp Va, nhập học niên khóa 1997 – 1998, với 36 chủng sinh, mãn khóa năm 2004, thụ phong linh mục: 30 (13 CT, 9 VL, 8 LX).

Lớp Vb, nhập học niên khóa 1998 – 1999, với 14 chủng sinh, mãn khóa năm 2005, thụ phong linh mục: 13 (3 CT, 5 VL, 5 LX).

§  khóa VI, chiêu sinh, 1999: Nhập học niên khóa 1999 – 2000, với 45 chủng sinh, mãn khóa năm 2007, thụ phong linh mục: 38 (14 CT, 8 VL, 16 LX).

§  Khóa VII, chiêu sinh2001: 50 chủng sinh.

Lớp VIIa, nhập học niên khóa 2001 – 2002, với 33 chủng sinh.

Lớp VIIb, nhập học niên khóa 2002 – 2003, với 17chủng sinh.

§  Khóa VIII, nhập học niên khóa 2003 – 2004, với 51chủng sinh.

§  Khóa   IX, nhập học niên khóa 2005 – 2006, với 61chủng sinh.

§  Khóa    X, nhập học niên khóa 2007 – 2008, với 36 chủng sinh.

§  Khóa   XI, nhập học niên khóa 2008 – 2009, với 36 chủng sinh.

§  Khóa XII, nhập học niên khóa 2009 – 2010, với 36 chủng sinh.

§   Khóa XIII, nhập học niên khóa 2010 – 2011, với 36 chủng sinh.

§  Khóa XIV, nhập học niên khóa 2011 – 2012, với 36 chủng sinh.

Địa chỉ:

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ

87/1 Võ Tánh, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

ĐT: 0710 3846617   Fax 84 0710 3911132

Email: hobacxai@gmail.com

 

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC