DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Nhánh Ông Đoàn Công Thới

Phêrô Đoàn Công Thới  +   Phanxica Rômana Võ Thị Chi (1)

Đời thứ 2:  1.1

và các con- ở Bình Sơn (Búng)

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

 

Đoàn Công Thung

1.1.1

 

 

 

Mất sớm

Phaolô

Đoàn Công Dung

1.1.2

 

 

Lương Hòa

 

Phêrô

Đoàn Công Triệu

1.1.3

17/2/1843

28/7/1936

Linh mục

 

 

Đoàn Thị Võ

1.1.4*

 

 

 

Mất sớm

Matta

Đoàn Thị Ca

1.1.5*

 

 

Tu sĩ

Bà nhì ở Dòng MTG Thủ Thiêm

 

Đoàn Công Đề

1.1.6

 

 

 

Mất sớm

 

Đoàn Thị Thinh

1.1.7*

 

 

 

Mất sớm

 

Đoàn Công Nhạc

1.1.8

 

 

 

Không rõ

Raymond

Đoàn Công Huy

1.1.9

 

 

Lương Hòa

 

Phêrô

Đoàn Công Đăng

1.1.10

 

 

Lương Hòa

Hương cả làng Lương Hòa. (Bến Lức - Long An)

Chú thích:

1.      Mộ phần của ông Phêrô Đoàn Công Thới hiện còn ở đất thánh Họ đạo Lương Hòa. Và nghe kể rằng, bà Phanxica Võ Thị Chi có bà con gần với Cha Phêrô Võ Hiền Gia (1847 – 1920), người gốc Búng. Cha sở Họ Lương Hòa (1895 – 1920).

 

 

 Phần mộ Cha già Phêrô Đoàn Công Triệu
BÀI VIẾT CÙNG MỤC