KINH NGUYỆN - KINH CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT

KINH CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT

L
y Chúa Giêsu,

trưc ngày chu chết vì chúng con,

Chúa đã nguyn cu

cho các Tông đ và tt c mi ngưi

đưc liên kết vi nhau nên mt,

như Con trong Cha và như Cha trong Con.

*

Xin cho chúng con cm thy xót xa đau bun

v nhng tht tín, chia r nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con biết thng thn nhìn nhn,

và có lòng cam đm đ khai tr mi lãnh đm,

lòng nghi ng và tính đ k tim n nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con đưc gp nhau trong Chúa

hu cho tâm hn và môi ming chúng con

luôn vang lên li nguyn cu hip nht như lòng Chúa ưc ao.

*

Ly Thiên Chúa Tình Yêu hoàn ho,

xin giúp chúng con tìm thy nơi Chúa

con đưng dn đưa đến Hip Nht trong đc Vâng Phc,

đến Yêu Thương và S Tht.

Amen.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI

BÀI VIẾT CÙNG MỤC