KINH NGUYỆN - KINH CẦU XIN ĐẤNG ĐÁNG KÍNH F.X NGUYỄN VĂN THUẬN


KINH CẦU XIN ĐẤNG ĐÁNG KÍNH F.X NGUYỄN VĂN THUẬN


Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh
gương chứng tá anh dũng
của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,
và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời 
cho Hội Thánh và toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ, 
cũng như về công lý và hòa bình.
Con người dễ thương mến 
cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài 
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,
nhiệt tâm của niềm hy vọng
và sức nồng ấm của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài 
sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen.

Imprimatur : Vatican, 16.09.2007 
+ Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư ký 
Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình.

BÀI VIẾT CÙNG MỤC