KINH NGUYỆN - KINH THÁNH QUÍ

KINH THÁNH QUÍ

Lạy Thánh Phêrô Đoàn Công Quí,
Ngài Là tín hữu nhiệt thành
và là Linh mục can đảm tuyên xưng đức tin.
Ngài đã lấy máu đào minh chứng niềm tin Kitô giáo.
Nay đang được triều thiên vinh quang trên trời.
Xin ghé mắt đoái nhìn chúng con,
là những tín hữu sống giữa bao gian nan thử thách. 
Xin nâng đỡ và cầu bàu cho chúng con được trung thành sống đức tin Kitô giáo,
không nản lòng trước những hiểm nguy vì đạo Chúa.
Sẵn sàng mến yêu anh em,
và nên nhân chứng đức tin cho mọi người. Amen

Imprimatur
Giuse Nguyễn Tấn Tước
Giám mục Giáo Phận Phú Cường

BÀI VIẾT CÙNG MỤC