KINH NGUYỆN - KINH THÁNH GIUSE

KINH THÁNH GIUSE
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế,

Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.
Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài;
Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài;
Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.

Lạy Thánh Giuse diễm phúc,
xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con
và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời.
Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can đảm,
và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

ĐGH Phanxicô (trích tông thư "Trái Tim Người Cha" 08/12/2020)

BÀI VIẾT CÙNG MỤC