TIỂU SỬ THÁNH QUÍ - Hồ sơ Penang

Hồ sơ Penang

Đại chủng viện Penang nơi Cha Thánh Phêrô Quí theo học


Danh sách chủng sinh Đại chủng viện Penang năm 1849 - 1850

(Số thứ tự 216 - Phêrô Quí - 20 tuổi -  địa phận Tây Đàng Trong - nhập học 1849 - ra trường 1855 - tuẫn đạo 1859 - Chân phước 1909)Bảng thống kê các vị Tử đạo  trước năm 1863 học ở Chủng viện PenangTiểu sử Đấng Đáng kính Phêrô Quí Bia các vị Tử đạo ở Đại Chủng viện PenangThánh tích và tiểu sử của các vị Thánh tử đạo Việt Nam tại viện bảo tàng chủng viện PenangCác vị Tử đạo của Chủng viện Penang
Phong Thánh của Cha Philliphê Phan Văn Minh và các vị  đồng hànhTiểu sử của Cha Thánh Phêrô Quí và Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

Tiểu sử Đấng Đáng kính Phêrô Quí được trích ra từ quá trình phong Chân phước

Bia các vị Tử đạo ở Đại Chủng viện Penang
Bia các vị Tử đạo ở Đại Chủng viện Penang
Bia các vị Tử đạo ở Đại Chủng viện Penang


Chúng con xin chân thành biết ơn:

1.      Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu

2.      Ông Jude Manickam, Quản lý hành chánh và bà Juliiana. M. Michael, Quản thủ thư viện, chủng viện Penang, Malaysia

Đã giúp cho chúng con có được những hình ảnh và tài liệu quý giá nầy.


Sanh Quới

BÀI VIẾT CÙNG MỤC