LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG 1 - Đức Cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

 

·        Sinh ngày 10/03/1902

·        Tại họ đạo Búng, Hưng Định, Lái Thiêu

·        Thụ phong linh mục ngày 05-04-1930 

·        Từ Năm 1930 – 1931: Cha phó họ Chợ Lách (Bến Tre)

·        Từ Năm 1931 – 1932: Cha phó họ Cái Nhum (Bến Tre)

·        Từ Năm 1936 – 1938: Cha sở họ Xuân Hiệp. Quản họ Hiếu Nhơn (Vĩnh long)

·        Từ năm 1945 - 1946: Cha sở người Việt đầu tiên họ Lạc Đạo. (Chánh tòa Phan Thiết)

·        Từ năm 1947 - 1948: Cha sở họ Tầm Hưng. (Phan Thiết)

·        Từ Năm 1950 – 1953:Cha sở họ Thủ Thiêm

·        Từ Năm 1953 -1961: Cha Sở Chợ Quán. Năm 1958 - 1961: Quản nhiệm họ đạo Hưng Phú.

·         Từ Năm 1961 - 1966: Ngài được chọn làm Tổng Đại diện giáo phận.Khi Đức cha Nguyễn Văn Bình về làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sàigòn

·         Từ Ngày 06-01-1966: Được bổ nhiệm Giám mục Hiệu tòa Numluli, phụ tá cho Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, đây là vị Giám mục phụ tá nhứ nhất của giáo phận.

·        Ngày 02 - 10 – 1976: Đức cha Trần Thanh Khâm qua đời tại Sàigòn, thọ 78 tuổi, 46 năm linh mục trong đó có 10 năm ở cương vị Giám mục phụ tá.

·        Đức cha được an táng tại đất thánh Chí Hòa, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Một vài hình ảnh Đức Cha Phanxicô ở Cầu Kho


Cha Bề trên P. Khâm, ĐC Điền và Cha Nghị trong dịp mừng vinh quy Giám mục ĐC Điền năm 1960.

 

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC