TIN TỨC GIÁO XỨ - LỄ THÁNH GIUSE - BỔN MẠNG HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ


LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG HIỆP HỘI MẾN THÁNH TẠI THẾ GX BÚNG

Nhân dịp mừng bổn mạng thánh Giuse, Hiệp Hội Mến Thánh giá Tại Thế giáo xứ Búng tĩnh tâm vào lúc 18g30 ngày 18-3-2019 do cha Phanxicô. X Trần Phương Quyền huấn giảng.
Sáng hôm nay ngày 19-3-2019, giáo xứ Búng mừng bổn mạng cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cùng hiệp ý với Hiệp Hội Mến Thánh Gía mừng kính Thánh  Giuse quan thầy. Thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó và rất đông bà con tham dự.


Trong đoạn Tin Mừng thánh Matthêu:
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần…” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,20.24) Thánh Giuse là mẫu gương cho các gia trưởng, nhất là trong hoàn cảnh bối rối, khó khăn. Thuận theo lẽ tự nhiên, thánh Giuse định rời bỏ người thiếu nữ miền Nazarét là Mẹ Maria đang mang thai, nhưng vâng nghe lời thiên sứ truyền, thánh Giuse đã vâng theo ý Chúa, sống ẩn dật, khiêm nhường. Trước nghịch cảnh của gia đình trong một xã hội hiện nay, sống thụ hưởng, thiên về vật chất thì sự hy sinh của một người cha, cột trụ gia đình rất cần thiết; nhất là sống thánh thiện, quãng đại, bỏ cái tôi, sự ích kỷ để vun đắp gia đình mình.
Hiệp Hội Mến Thánh giá theo linh đạo: Yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí, đã chọn Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ sống khiêm nhu, đơn sơ, kết hiệp với Chúa.
Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện HĐMV mừng bổn mạng cha phó Giuse, xin Chúa ban cho cha sức khỏe, ơn khôn ngoan, nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo, hăng say phục vụ Nước Chúa. Vị đại diện cũng chúc mừng  bổn mạng Hiệp Hội Mến Thánh Gía Tại Thế.
Giáo xứ Búng xin chúc mừng bổn mạng quý ông nhận thánh Giuse làm bổn mạng, chúc quý ông luôn sống thánh thiện, khiêm nhu và vững tay chèo chống gia đình qua những lúc khó khăn. 
Thánh lễ kết thúc, quý cha và các anh chị em trong Hiệp hội chụp hình lưu niệm, dùng điểm tâm sáng và ra về trong ánh bình minh tươi đẹp của một ngày mới.
Nhân dịp mừng bổn mạng thánh Giuse, Hiệp Hội Mến Thánh giá Tại Thế giáo xứ Búng tĩnh tâm vào lúc 18g30 ngày 18-3-2019 do cha Phanxicô. X Trần Phương Quyền huấn giảng.
Sáng hôm nay ngày 19-3-2019, giáo xứ Búng mừng bổn mạng cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cùng hiệp ý với Hiệp Hội Mến Thánh Gía mừng bổn mạng Giuse. Thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó và rất đông bà con tham dự.Trong đoạn Tin Mừng thánh Matthêu:
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần…” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,20.24) Thánh Giuse là mẫu gương cho các gia trưởng, nhất là trong hoàn cảnh bối rối, khó khăn. Thuận theo lẽ tự nhiên, thánh Giuse định rời bỏ người thiếu nữ miền Nazarét là Mẹ Maria đang mang thai, nhưng vâng nghe lời thiên sứ truyền, thánh Giuse đã vâng theo ý Chúa, sống ẩn dật, khiêm nhường. Trước nghịch cảnh của gia đình trong một xã hội hiện nay, sống thụ hưởng, thiên về vật chất thì sự hy sinh của một người cha, cột trụ gia đình rất cần thiết; nhất là sống thánh thiện, quãng đại, bỏ cái tôi, sự ích kỷ để vun đắp gia đình mình.
Hiệp Hội Mến Thánh giá theo linh đạo: Yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí, đã chọn Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ sống khiêm nhu, đơn sơ, kết hiệp với Chúa, trong sự liên kết với các Hiệp Hội Mến Thánh giá trực thuộc Hội Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm và có bổn mạng thứ 2 là Lễ Suy tôn Thánh Gía ngày 14-9 hàng năm.
Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện HĐMV mừng bổn mạng cha phó Giuse, xin Chúa ban cho cha sức khỏe, ơn khôn ngoan, nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo, hăng say phục vụ Nước Chúa và cùng bà con giáo dân mừng bổn mạng Hiệp Hội Mến Thánh Gía Tại Thế Búng.
Giáo xứ Búng xin chúc mừng bổn mạng thánh Giuse của quý anh, luôn sống thánh thiện, khiêm nhu và vững tay chèo chống gia đình qua những lúc khó khăn. 
Thánh lễ kết thúc, quý cha và các anh chị em trong Hiệp hội chụp hình lưu niệm, dùng điểm tâm sáng và ra về trong ánh bình minh tươi dẹp của một ngày mới.Nhân dịp mừng bổn mạng thánh Giuse, Hiệp Hội Mến Thánh giá Tại Thế giáo xứ Búng tĩnh tâm vào lúc 18g30 ngày 18-3-2019 do cha Phanxicô. X Trần Phương Quyền huấn giảng.
Sáng hôm nay ngày 19-3-2019, giáo xứ Búng mừng bổn mạng cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cùng hiệp ý với Hiệp Hội Mến Thánh Gía mừng bổn mạng Giuse. Thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó và rất đông bà con tham dự.Trong đoạn Tin Mừng thánh Matthêu:
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần…” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,20.24) Thánh Giuse là mẫu gương cho các gia trưởng, nhất là trong hoàn cảnh bối rối, khó khăn. Thuận theo lẽ tự nhiên, thánh Giuse định rời bỏ người thiếu nữ miền Nazarét là Mẹ Maria đang mang thai, nhưng vâng nghe lời thiên sứ truyền, thánh Giuse đã vâng theo ý Chúa, sống ẩn dật, khiêm nhường. Trước nghịch cảnh của gia đình trong một xã hội hiện nay, sống thụ hưởng, thiên về vật chất thì sự hy sinh của một người cha, cột trụ gia đình rất cần thiết; nhất là sống thánh thiện, quãng đại, bỏ cái tôi, sự ích kỷ để vun đắp gia đình mình.
Hiệp Hội Mến Thánh giá theo linh đạo: Yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí, đã chọn Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ sống khiêm nhu, đơn sơ, kết hiệp với Chúa, trong sự liên kết với các Hiệp Hội Mến Thánh giá trực thuộc Hội Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm và có bổn mạng thứ 2 là Lễ Suy tôn Thánh Gía ngày 14-9 hàng năm.
Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện HĐMV mừng bổn mạng cha phó Giuse, xin Chúa ban cho cha sức khỏe, ơn khôn ngoan, nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo, hăng say phục vụ Nước Chúa và cùng bà con giáo dân mừng bổn mạng Hiệp Hội Mến Thánh Gía Tại Thế Búng.
Giáo xứ Búng xin chúc mừng bổn mạng thánh Giuse của quý anh, luôn sống thánh thiện, khiêm nhu và vững tay chèo chống gia đình qua những lúc khó khăn. 
Thánh lễ kết thúc, quý cha và các anh chị em trong Hiệp hội chụp hình lưu niệm, dùng điểm tâm sáng và ra về trong ánh bình minh tươi dẹp của một ngày mới.BÀI VIẾT CÙNG MỤC