TIN TỨC GIÁO XỨ - Những nhân đức quen thuộc trong ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Những thói quen nhân đức tốt lành nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 1. Tham dự Thánh lễ:

  Lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày lễ trọng của Giáo hội. Người Công giáo cần tham dự Thánh lễ trong ngày này để tôn vinh Đức Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu lời khấn nguyện.

 2. Cầu nguyện với kinh Mân Côi:

  Suy niệm tràng chuỗi kinh Mân Côi, đặc biệt năm sự mừng suy niệm ngắm Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. và ngắm Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 3. Thánh hóa theo gương Đức Mẹ:

  Cân nhắc noi gương (hoặc hoán cải) để thánh hóa theo gương Đức Mẹ trong ngày đặc biệt này.

 4. Suy gẫm trên Kinh Thánh:

  Đọc và suy niệm về các bài đọc trong Thánh lễ của ngày, đặc biệt là bài Magnificat của Đức Mẹ trong Luca 1:39-56.

 5. Viếng Đền Thánh hay Nhà Thờ Dâng cho Đức Mẹ:

  Nếu có khả năng, hãy làm hành hương đến một Đền Thánh mang tước hiệu Mẹ hoặc một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ.

 6. Ăn chay và Kiêng thịt:

  Cân nhắc ăn chay và kiêng thịt như một hình thức sám hối và để kết hiệp bản thân sâu hơn với Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu Con Mẹ.

 7. Làm việc lành bác ái:

  Nhân danh sự vâng phục hoàn toàn của Đức Mẹ đối với Thiên Chúa và các việc lành của Mẹ, hãy cố gắng thực hiện một việc bác ái, như cho kẻ đói ăn, thăm viếng người ốm, hay an ủi kẻ buồn bã.

 8. Trang hoàng bằng Hoa:

  Ở một số nơi có truyền thống chúc phúc và tặng các loại thảo mộc hoặc hoa trong ngày này. Hãy đem hoa đến tượng Đức Mẹ trong nhà bạn, giáo xứ, hoặc một Đền Thánh Mẹ địa phương.

 9. Hát hoặc Nghe Các Bài Hát Kính Mẹ:

  Các bài hát như “Kính Mừng Maria” “Kính chào Mẹ” “Xin Vâng” hoặc “Ave Maria” có thể giúp tâm hồn và tâm trí bạn tập trung vào ý nghĩa của ngày lễ.

 10. Giúp nhiều người hiểu ý nghĩa ngày lễ:

  Hãy dùng ngày này như một cơ hội để giáo dục người khác, đặc biệt là trẻ em, về ý nghĩa của Lễ Đức Mẹ Lên Trời và vai trò của Đức Mẹ trong Giáo Hội Công giáo. Kể câu chuyện về Lễ Đức Mẹ Lên Trời và giải thích tại sao nó quan trọng.

Những phong tục này có thể giúp người Công giáo và những người Kitô hữu khác đào sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôn vinh vị trí đặc biệt của Mẹ trong lịch sử cứu độ và tìm kiếm sự cầu bầu của Mẹ như Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội.

BÀI VIẾT CÙNG MỤC