TIN TỨC GIÁO XỨ - Tại sao khởi đầu mùa Chay xức Tro

Hôm nay người Kitô hữu sẽ xức tro trên đầu. Đây là thực hành đức tin trong ngày khởi đầu mùa Chay. Việc này giúp người Kitô hữu chuẩn bị tốt hơn trong suốt 40 ngày chay thánh và đón mừng lễ Phục Sinh.

Tro thường được làm từ những lá bị đốt cháy đã được làm phép vào Chủ nhật Lễ Lá năm trước, khi các Kitô hữu kỷ niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem. Linh mục rẩy nước thánh và xông hương tro trước khi xức lên đầu. Việc nhận tro không phải là nghi thức ban ơn chúc phúc. Ý nghĩa của nó giúp người lãnh nhận sống tinh thần mùa Chay tốt hơn. Đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí. 

Khi một thừa tác viên xức tro lên trán thường nói một trong hai câu sau:

  • “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi” (St 3:19)
  • “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15)

Đây là ý nghĩa của những cụm từ này trong bối cảnh Thứ Tư Lễ Tro:

“Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi”

Sự chết: Câu này nhấn mạnh tính chất tạm thời của cuộc sống trần thế của chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cuối cùng sẽ chết. Đó là lời kêu gọi khiêm tốn và hướng đến đời sống tâm linh.

Nguồn gốc: Nó đề cập đến câu chuyện trong Kinh thánh về sự sáng tạo, nơi Chúa tạo ra con người từ bụi đất. Tro tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm tốn của chúng ta và sự trở lại bùn đất nếu không có Chúa.

“Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”

Kêu gọi hành động: Câu này kêu gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi (sám hối) và đón nhận những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và đón nhận Tin Mừng của Người.

Đổi mới: Nó gợi ý rằng Mùa Chay là thời gian để tập trung lại vào đời sống tâm linh của chúng ta và thực hiện những thay đổi cần thiết trong cuộc sống để củng cố mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa.


Tóm lại việc xức tro như thánh Phaolô khuyến khích, "anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu" (x. 2 Cr 6:1). Hôm nay là cơ hội Chúa kêu gọi chúng ta sám hối và đổi mới đời sống. Lời kêu gọi hoán cải này được thể hiện trong hai công thức được sử dụng trong Nghi thức xức Tro. Công thức đầu tiên - “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” - lặp lại những lời của Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự hoán cải có nghĩa là sự từ bỏ triệt để những cách tội lỗi của chúng ta để bước vào mối quan hệ sống động với Đấng Kitô, Đấng duy nhất ban cho sự tự do, hạnh phúc và kiện toàn mọi sự. Công thức thứ hai, cũ hơn - “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi” - nhớ lại cảnh bần cùng và cái chết là hậu quả của tội lỗi nơi Adam (Con Người). Và chúng ta hướng đến sự phục sinh, cuộc sống mới và sự tự do do do Chúa Kitô, Adam (Con Người) thứ hai mang lại. Mùa Chay này, thông qua việc thực hành cầu nguyện và đền tội và tiếp nhận các bí tích của Giáo hội hiệu quả hơn bao giờ hết, chúng ta có thể tiến đến Lễ Phục sinh với trái tim được thanh tẩy và đổi mới bởi ân sủng của mùa đặc biệt này.

BÀI VIẾT CÙNG MỤC