TIN TỨC GIÁO XỨ - Chầu Thánh Thể theo hình thức cầu nguyện cộng đoàn Taizé

Cả hai hình thức cầu nguyện dưới hình thức Taizé và chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Búng kết hợp một cách tuyệt vời. Việc chầu Thánh Thể này giúp suy ngẫm sâu sắc, hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể qua Lời Chúa và khung cảnh linh thiêng của khung cảnh cầu nguyện Taizé. Đó là khung cảnh trầm tĩnh nhẹ nhàng và được nâng đỡ bởi những nhạc cụ trong phụng vụ.

  1. Bản chất của việc cầu nguyện:

Cả hai hình thức cầu nguyện đều nhằm khơi lại truyền thống tốt đẹp của việc cầu nguyện Kitô giáo. Nhờ hình thức Taizé, Lời Chúa được hát lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là bầu khí tốt đẹp của thiền định và giúp cộng đoàn tham gia tích cực hơn vào việc chầu Thánh Thể. Đây là trung tâm của đức tin Công giáo vừa hát Lời Chúa vừa thờ phượng Thánh Thể. Kitô hữu vừa thấy sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô suy ngẫm và tôn thờ Chúa qua việc lắng nghe và đáp Lời Thiên Chúa.

  1. Mục đích và tham gia:

Cầu nguyện Taizé nhằm giúp người cầu nguyện đi sâu hơn vào thiền định và gặp gỡ Thiên Chúa một cách cá nhân. Yếu tố cộng đoàn nâng đỡ mọi người với kinh nghiệm cuộc sống khác nhau cùng thờ phượng Chúa. Chầu Thánh Thể là một phần mở rộng của Thánh lễ. Việc chầu cho phép ta cảm nghiệm hơn hy lễ của Chúa Giêsu và sống hy sinh cùng anh chị xung quanh.

  1. Công việc truyền giáo:

Lời cầu nguyện Taizé sử dụng icon (biểu tượng) nên dễ tiếp cận với nhiều người đặc biệt là Kitô hữu. Tại Búng, cầu nguyện Taizé chuyển thành giờ chầu Thánh Thể vì mục đích chủ yếu là tái truyền giáo trong cộng đoàn Giáo xứ. Việc kết hợp này được coi là một nguồn truyền giáo mạnh mẽ. Vừa củng cố mối quan hệ với Chúa Thánh Thể, vừa có thể nâng đỡ nhau cùng tôn thờ Thiên Chúa.

  1. Hình thức thờ phượng:

Lời cầu nguyện Taizé được đánh dấu bằng những bài hát lặp đi lặp lại, những khoảng thời gian im lặng và sự đơn giản trong cầu nguyện. Kết hợp cầu nguyện Taizé với chầu Thánh Thể vì nó có nhiều điểm giống nhau và thích hợp. Việc cầu nguyện này là phương thế chuẩn bị cho những buổi cung nghinh Thánh Thể mang đậm tính hình thức Công Giáo.

  1. Biểu tượng và Nghi thức:

Cầu nguyện Taizé sử dụng các biểu tượng (icon) gợi nhớ đến truyền thống Đông Phương cổ kính, nhấn mạnh đến sự hiệp nhất Kitô giáo. Nơi Thánh Thể là biểu tượng hiệp thông cao nhất trong truyền thống Công Giáo. Cùng với cầu nguyện Taizé các nghi thức chầu giúp cho buổi cầu nguyện vừa khám phá lại truyền thống tốt đẹp vừa hội nhập với đời sống hiện tại.

  1. Tầm nhìn phổ quát trong việc kết hợp hai hình thức.

Việc chầu Thánh Thể nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống của toàn thể Giáo hội trên toàn thế giới. Điều đó cần được phổ biến cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là người Công Giáo. Còn hình thức cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé đang thu hút nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ. Vì thế sự kết hợp này mong chờ sự sự đón nhận và lợi ích cho toàn thể giáo xứ.

Mặc dù cả hai thực hành đều tạo ra một cảm giác kết hiệp và suy ngẫm tâm linh sâu sắc, nhưng cầu nguyện Taizé tập trung vào cộng đồng và hát thiền định, trong khi chầu Thánh Thể lại nhấn mạnh sự tôn kính Thánh Thể và những mầu nhiệm của đức tin. Việc kết hiệp hai hình thức cầu nguyện hy vọng một con đường độc đáo cho các tín hữu Búng đào sâu đức tin và kết hợp với Thiên Chúa nhiều hơn.

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC