TIN TỨC GIÁO XỨ - Lợi ích tham dự thánh lễ

Đời sống của các Kitô được gắn liền với Đức Giêsu Kitô, đặc biệt các ơn sủng trong các Bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập và gửi trao cho Giáo Hội. Nơi đó, mọi Kitô được tham dự vào sự sống thần linh của Người để sinh nhiều hoa trái. Dưới đây một số ơn sủng khi tham dự thánh lễ:

  1. Thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ khi bẻ bánh: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22, 19). Qua việc tham dự thánh lễ người tín hữu thực hiện lệnh truyền này cũng như được tham dự vào cuộc Đau Khổ, Chịu Chết và Phục Sinh của Ngài.

  1. Tham dự mầu nhiệm thánh

Thánh lễ là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Đó là một Bí tích, một cuộc gặp gỡ kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, Người trở nên hiện diện thực sự dưới các hình bánh và rượu. Bằng cách tham dự Thánh lễ, người Công giáo được nuôi dưỡng linh hồn và thể xác qua việc rước Chúa.

  1. Cộng đoàn thờ phượng

Thánh lễ là sự thờ phượng của cộng đoàn Hội Thánh. Đó không phải là một hành động sùng kính cá nhân, mà là sự qui tụ của các tín hữu trong một Thân Thể của Đức Kitô. Tham dự Thánh lễ là cách thờ phượng chính thức của Hội Thánh. Đó là việc thể hiện niềm tin một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất qua Bí tích Thánh Thể.

  1. Hiệp nhất những người tin

Cấu trúc của Thánh lễ đảm bảo mọi người Công giáo hiệp nhất trong một hình thức thờ phượng. Sự phổ quát này nuôi dưỡng một tinh thần hiệp nhất bất kể vị trí, ngôn ngữ, và văn hoá.

  1. Đào tạo và phát triển đời sống tâm linh

Việc cử hành Thánh lễ theo nghi thức và đều đặn cho phép hình thành nhân đức tốt đẹp cho đời sống nội tâm. Những lời nguyện, Kinh Thánh, bài giảng và việc rước Mình Thánh Chúa là tất cả các phương tiện để phát triển đức tin và thánh hoá bản thân.

  1. Chu toàn bổn phận ngày Chúa Nhật

Một trong những Điều Răn của Hội Thánh Công giáo là nghĩa vụ phải tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các Ngày Lễ Bắt Buộc. Điều này được coi là một yêu cầu tối thiểu để thực hành đức tin Công giáo.

  1. Thể hiện đức tin:

Việc tham dự Thánh lễ là một hành động biểu lộ đức tin cụ thể, một xát tín công khai về niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô, và vào giáo lý của Hội Thánh Công giáo.

  1. Dâng của lễ và thực hành nhân đức trong cuộc sống:

Dâng lễ và cấu trúc Thánh lễ cung cấp một nhịp điệu là nền tảng hình thức cầu nguyện sâu xa. Trong một thế giới xô bồ, việc cử hành Thánh lễ theo thói quen và nghi thức có thể là một nguồn an ủi, bình an và ổn định.

  1. Dâng lễ cho bản thân và thế giới lên Thiên Chúa:

Trong Thánh lễ, không chỉ sự hy sinh của Đức Kitô được hiện tại hoá, mà người tín hữu cũng dâng bản thân và cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hành động hiến dâng này, được hình thành và hỗ trợ bởi nghi lễ trong Thánh lễ, là biểu hiện sâu sắc của tình yêu và sự phó thác cho Thiên Chúa.

  1. Chăm sóc mục vụ

Đối với nhiều người, việc tham dự Thánh lễ là một nguồn an ủi, sức mạnh, và hỗ trợ lớn lao, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn hoặc mất mát người thân. Cộng đoàn nâng đỡ nhau qua việc tham dự Thánh lễ.

Việc tham dự Thánh lễ theo nghi thể thức của Chúa Giêsu Kitô. Đó là hành vi thờ phượng cao nhất của người Công giáo theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Nơi đó, người tín hữu nhân lãnh ơn sủng bí tích Tình Yêu của Chúa. Nơi đó người tín hữu được hợp nhất, phát triển đời sống tâm linh và thể hiện đức tin một cách rõ ràng.

BÀI VIẾT CÙNG MỤC