TIN TỨC GIÁO XỨ - ĐẤT THÁNH GIÁO XỨ BÚNG: THÔNG BÁO

GIÁO XỨ BÚNG                        

Giáo xứ Búng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung thông tin và sắp xếp lưu giữ hài cốt trong Nhà Vượt Qua

oOo

         Hiện nay, mặc dù việc lập sổ sách để lưu trữ cũng như việc lưu giữ hài cốt tại Nhà Vượt Qua của Giáo xứ có thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của giáo xứ. Vì vậy được sự chấp thuận của Cha Sở, Ban Quản lý Đất Thánh Giáo xứ Búng đã tiến hành đóng mới Tủ lưu giữ hài cốt và sẽ tiến hành di dời sắp xếp các hộp hài cốt hiện có từ các kệ sang Tủ; đồng thời sẽ thu thập và bổ sung các thông tin có liên quan đến người đã qua đời, để lập Sổ Sách phục vụ cho việc lưu trữ hồ sơ của giáo xứ.

        Nay Giáo xứ Búng xin thông báo như sau:

       1/- Giáo xứ sẽ tiến hành kiểm đếm phân loại các hộp hài cốt có kích thước quá lớn không phù hợp với Tủ Hài Cốt, từ đó sẽ thực hiện việc thay thế hộp đựng theo mẫu của giáo xứ. Xin mời thân nhân của người qua đời có hài cốt được lưu giữ trong các hộp có kích thước không phù hợp kể trên có mặt tại Nhà Vượt Qua để cùng thực hiện việc thay thế hộp.

             - Thời gian thực hiện trong tháng 03 năm 2020.

             - Ngày làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

              - Giờ làm việc hàng ngày:         

                        -Sáng từ    07:30 – 11:00

                        -Chiều từ  13:30 – 16:30

           Giáo xứ sẽ tiến hành thay thế hộp hài cốt, và sẽ không nhận giải quyết khiếu nại các trường hợp thân nhân không đến trong thời gian nêu trên.

        2/- Giáo xứ sẽ tiến hành thu thập bổ sung thông tin có liên quan đến hài cốt người qua đời đã được lưu giữ tại Nhà Vượt Qua của giáo xứ từ trước đây cho đến ngày 03-03-2020 theo mẫu: “Phiếu Bổ Sung Thông Tin”. Các gia đình có hài cốt người thân được lưu giữ tại Nhà Vượt Qua sẽ nhận “Phiếu Bổ Sung Thông Tin” tại Văn phòng Giáo xứ hoặc tại Ban Quản lý Đất Thánh Búng kể từ ngày thông báo.

        3/- Kể từ ngày 03-03-2020 trở đi, khi thân nhân có ý muốn gửi hài cốt vào Nhà Vượt Qua,  hoặc di chuyển hài cốt đã gửi ra khỏi Nhà Vượt Qua của Giáo xứ, xin vui lòng thực hiện đầy đủ các thủ tục theo qui định của Giáo xứ.

           Xin Quý ÔB ACE vui lòng thực hiện và xin nhắc nhở người thân và ACE ở ngoài giáo xứ cùng nhau thực hiện Thông báo này.                                                                                                                                                                  
                                                                   Linh mục Chánh xứ 

                                                                             (đã ký)


                                                            Lm. Simon Nguyễn Văn Thu

BÀI VIẾT CÙNG MỤC