TIN TỨC GIÁO XỨ - HÌNH ẢNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM LINH MỤC CHA STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM LINH MỤC CHA STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN RI











ảnh: giaophanphucuong.org

BÀI VIẾT CÙNG MỤC