TIN TỨC GIÁO XỨ - CÁO PHÓ: Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri

Cáo Phó: Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh,
Toà Giám mục Phú Cường kính báo:

Cha Cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri
 

- Qua đời: vào lúc 11h20 thứ Tư, ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, hưởng thọ 80 tuổi và 51 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm: vào lúc 19h00 thứ Tư ngày 14/4/2021, tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thông, do Đức cha Phêrô - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

Vào lúc 16h00 thứ Năm, ngày 15/4/2021, linh cữu cha cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri được rước về Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường.

- Thánh lễ an táng: vào lúc 8h00 sáng thứ Bảy, ngày 17/4/2021, tại nhà thờ Chánh Toà giáo phận Phú Cường.

- Sau Thánh lễ, linh cữu Cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn).

Đôi nét tiểu sử Cha cố Stêphanô Nguyễn Văn Ri:

- Sinh ngày 02/3/1941, tại An Sơn, Bình Dương.

- Rửa tội: ngày 07/3/1941, tại họ đạo Búng, giáo phận Phú Cường.

- Vào Tiểu Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn: ngày 09/9/1953.

- Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn: ngày 26/7/1962.

- Thụ phong linh mục: ngày 28/11/1970, tại Manila, Phi Luật Tân.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri đã đảm nhiệm:

- Phó xứ giáo xứ Chánh Toà Phú Cường: từ ngày 01/01/1971 đến ngày 28/01/1972.

- Thư ký Toà Giám mục Phú Cường: từ ngày 28/01/1972 đến ngày 15/4/1989.

- Chánh xứ giáo xứ Bắc Hà: từ ngày 15/4/1989 đến ngày 28/7/1996.

- Chánh xứ giáo xứ Mỹ Khánh: từ ngày 28/7/1996 đến năm 28/8/2000.

- Chánh xứ giáo xứ Phước Điền: từ năm 20/8/2000 đến ngày 29/7/2018.

- Nghỉ hưu: ngày 29/7/2018.

Trong giáo phận Phú Cường, kính xin:

- Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;
- Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;
- Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.

Để cầu cho linh hồn cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

 

TỔNG ĐẠI DIỆN
(đã ký)
LM Simon Nguyễn Văn Thu
https://giaophanphucuong.org

BÀI VIẾT CÙNG MỤC