TIN TỨC GIÁO XỨ - Tên đúng cha thánh Phêrô Đoàn Công Quí

NGÀY 31.07 MỪNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ TỬ ĐẠO TẢN MẠN TÊN QUÍ HAY QUÝ
  • Tài liệu của Linh mục Pernot từng sống với vị Thánh, và sau này kể lại ở Pari, luôn ghi “ le prêtre QUI” “P.QUI”.
  • Trong tờ xin làm gia phả đầy đủ của vị Thánh,ông Đoàn Công Tần, cháu đời thứ 4 của của vị Thánh ghi : “Tông chi thân tộc Á Thánh Đoàn Công Quí”. (31/07/1967)
  • Trong bản ghi nguồn gốc họ Búng,cha Martin (MEP) ngày 10/02/1911, cũng ghi “ Le Bienheureux Pierre QUÍ ” (trang 6 và trang 10).
  • Khi xây dựng tượng đài Thánh nhân tại Họ Búng, ông Đoàn Công Chánh, ghi tại chân đế “Thánh Phêrô Đoàn Công Quí” và ngày 17/02/1960 Đức cố GM Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền đã khánh thành tượng đài này.
  • Quyển “ Hạnh Tích các đấng Chân Phước tử đạo” các vị có hài cốt chôn tại bàn thờ chánh Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn xuất bản 1960 trang 42 viết về “Chân phước Phêrô Đoàn Công Quí” .
  • Trong sách “Thánh Giáo Yếu Lý” vấn đáp, năm 1953 do nhà xuất bản Tân Định in lần thứ 11 trang 102 “Những điều vinh hạnh đặc biệt của địa phận Sài Gòn” có viết:
    • Ngày 27/05/1900 Đức Giáo Tông Lêô XIII phong lên bậc Á Thánh: Cha Joseph Marchand (Cố Du),Cha Philipphê Minh, ông Matthêu Lê Văn Gẫm.
    • Ngày 02/05/1909 Đức Giáo Tông Piô X phong lên bậc Á Thánh: Cha Phêrô QUÍ, ông trùm Emmanuel Phụng, cha Phaolô Lộc, cha Phêrô Lựu, ông trùm Giuse Lựu và Phaolô Hạnh.
Tóm lại : “QUÍ” là đúng tên của Thánh nhân ( không phải là QUÝ ).

BÀI VIẾT CÙNG MỤC