TIN TỨC GIÁO XỨ - Phiên chầu lượt năm 2023

PHIÊN CHẦU LƯỢT NĂM 2023

Chúa nhật XVIII Thường niên, ngày 06-8-2023

 

PHIÊN

GIỜ CHẦU

CHỊU TRÁCH NHIỆM

THAM DỰ CHẦU

I

Sau Lễ III đến 9:30

Martino Hải (TNTT – Huynh trưởng)

Các em TNTT, Huynh Trưởng, Giáo Lý viên.

II

09:30 đến 10:15

Đaminh Quân (Giới Giáo chức)

HĐMVGX, Giới Giáo chức Công Giáo, Giới Phụ lão.

III

10:15 đến 11:00

Vincente Toàn (Giới Trẻ)

Giới Trẻ, Giáo khu 1, Ban TTV Thánh Thể NT.

IV

11:00 đến 11:45

Maria Thúy Kiều (HH MTG)

Hiệp Hội MTG, các Ca đoàn của giáo xứ, Giáo Khu 2.

V

11:45 đến 12:30

Maria Thủy - Lê (Giới Hiền Mẫu)

Giới Hiền Mẫu, Giáo Khu 3.

VI

12:30 đến 13:15

Maria Xuân (Dòng Ba Camêlô)

Dòng Ba Camêlô, Giáo Khu 4,

VII

13:15 đến 14:00

Anrê Hùng, (Giới Gia trưởng)

Giới Gia Trưởng, Giáo Khu 5.

VIII

14:00 đến 14:45

Maria Thủy - Nguyễn, (Legio)

Legio, Giáo Khu 6

IX

14:45 đến 15:30

Phêrô Đăng (Giáo khu 7)

Nhóm LCTX, Giáo khu 7, Giáo Khu 8

 


1/-Thời gian cho mỗi phiên chầu là 45 phút. Riêng Thiếu nhi khoảng 30 phút

2/- Các Đoàn thể, Hiệp Hội, các Giới..... và Người chịu trách nhiệm của Phiên Chầu Thánh Thể nên có mặt trước 10 phút để chuẩn bị, hầu cho các Phiên Chầu Thánh Thể được tiếp nối liên tục, không ngắt quãng.

3/- Các Phiên Chầu đã được phân như trên nhằm giúp cho mọi thành phần giáo dân của Giáo xứ chuẩn bị sắp xếp giờ giấc để tham dự, đồng thời để số lượng giáo dân chầu trong các phiên đồng đều không quá ít hoặc quá nhiều. Tuy nhiên, nếu vì lý do cá nhân, giáo dân có thể dự chầu bất cứ phiên nào.

4/- Các Ca đoàn hát Lễ III (Thiếu nhi) lúc 08:00 và Lễ IV (Thánh Gia) lúc 16:00 của ngày Chúa nhật XVIII Thường Niên 06/08/202, xin vui lòng đảm trách phần hát và đệm đàn khi bắt đầu để MTC của Phiên Chầu I từ sau lễ III, và ban Phép lành khi kết thúc Phiên Chầu IX – Phiên cuối (từ 14:45 đến 15:30).

Gx Búng, Ngày 28 tháng 07 năm 2023

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 

 BÀI VIẾT CÙNG MỤC